Grotere subsidiemogelijkheden led-verlichting

Vrederuiters kunnen ook geld krijgen.
Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

Zuidwolde – Het college van B en W heeft de subsidieregeling voor led-verlichting op buitensportvelden aangepast. Doel is het vervangen van oude verlichting door led-verlichting ook voor andere verenigingen dan alleen voetbal-, korfbal- en tennisverenigingen mogelijk te maken. Bovendien wordt het subsidieplafond verhoogd naar 70.000 euro.

In de oude subsidieregelingen was het begrip ‘sportvereniging’ te nauw omschreven, waardoor verenigingen onbedoeld buiten de boot vielen. Nu kunnen alle verenigingen met een buitensportveld subsidie krijgen.

In 2018 is de subsidieregeling vastgesteld. In de praktijk blijkt dat hierdoor verenigingen zoals de L.R. en P.C. de Vrederuiters uit Ruinen buiten de boot vallen, ondanks dat ze over een buitensportveld beschikken waarvan de verlichting niet-duurzaam is.

Het budget voor 2020 is weer afhankelijk van de evaluatie van dit jaar, derhalve staat dit bedrag nog op nul euro.

Reacties