Inwoners De Wolden kunnen gratis laadpaal aanvragen

Laadpaal
Foto:

Zuidwolde – Inwoners van de gemeente De Wolden kunnen een aanvraag indienen voor de plaatsing van een laadpaal in hun openbare ruimte. De Wolden werkt samen met 21 verschillende gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe om elektrisch vervoer te stimuleren. Vanaf 1 juli kunnen inwoners terecht op de website openbaarladen.nl. ‘Wij zien uw aanvraag daar graag tegemoet’, roept de gemeente op.

De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto’s dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden.

Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Groningen en Drenthe met 100% Nederlandse, groene stroom dragen we bij aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren. Innovatief in dit project is dat e-rijders een eigen, lokale energieleverancier kunnen kiezen.

Voorwaarden

Om een verzoek te kunnen indienen, moet de indiener aan een aantal voorwaarden voldoen: wonen in de gemeente of minimaal 20 uur per week in deze gemeente werken; rijden of gaan rijden in een elektrische auto, die minimaal 50 km elektrisch kan rijden; niet in het bezit van een eigen parkeerterrein en daarom moet de elektrische auto op straat worden geparkeerd; binnen loopafstand (ongeveer 250 meter) van de woon- of werkadres van indiener is nog geen openbaar laadpunt aanwezig. Het kan ook zijn dat er wel een openbaar laadpunt aanwezig is, maar dat uit de gegevens blijkt dat een nieuw openbaar laadpunt noodzakelijk is. Het verzoek moet tijdig worden doorgegeven.

Eigen terrein

Bewoners of bedrijven die een eigen parkeerterrein hebben, kunnen een laadpunt op eigen oprit of parkeerplaats laten plaatsen. Dit hoeft niet bij de gemeente te worden gemeld. Ze kunnen een laadpaal laten plaatsen op het eigen terrein of op het terrein van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit regelen bewoners zelf bij een van de leveranciers van laadpalen.

Verzoek, en dan?

Wanneer het verzoek van de indiener is goedgekeurd, wordt de laadpaal op een plek bij indiener in de straat of buurt geplaatst. Dit is op ongeveer 250 meter loopafstand van woning of bedrijf. ‘Houd er rekening mee dat het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte even kan duren, ongeveer 15 weken. Bij de laadpaal wordt ten minste één parkeervak gereserveerd voor het laden van elektrisch voertuigen. De laadpaal is voor algemeen gebruik, ook buurtbewoners en bezoekers kunnen er gebruik van maken.’

Gratis voor de inwoner

Het aanvragen en plaatsen van een laadpaal is voor u als inwoner gratis. De prijs die de elektrisch rijder betaalt aan de paal, is 29 cent / kWh. Dit is exclusief de kosten voor het gebruik van de laadpas.

Reacties