Drentse landbouw positief over coalitieakkoord

Foto: Artizzl Media
Assen – Zowel LTO Noord als het DAJK zijn positief over de inhoud van het coalitieakkoord dat gisteren in Drenthe werd gesloten. De provincie wordt de komende vier jaren bestuurd door vijf gedeputeerden: Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (CU).
Het nieuwe coalitie gaat voor continuering van het programma “Toekomstgerichte landbouw” en daar zijn LTO en het DAJK blij mee. “Het is goed dat het beleid van de afgelopen jaren, waaraan we samen met natuurorganisaties en de provincie hebben gewerkt, voortzetting vindt in het nieuwe college”, aldus Roy Meijer, voorzitter DAJK. Ook Jan Bloemerts, bestuurder en Drents boegbeeld LTO Noord, deelt deze constatering. “De plek die de agenda Boer, burger en biodiversiteit in het collegeprogramma heeft gekregen biedt kansen voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw”. Verder zijn zowel LTO Noord als het DAJK blij met de toezegging dat de provincie geen extra regels bovenop de landelijke regels zal leggen.

Jonge landbouwers

Het DAJK is vooral blij met de extra aandacht in deze coalitie voor jonge landbouwers. “Er komen steeds minder bedrijfsopvolgers, ook in onze provincie. Wij willen graag met deze coalitie in gesprek om hieraan invulling te geven.”, zegt Roy Meijer.
LTO Noord is tevreden dat het coalitieakkoord ruimte biedt voor herbestemming van vrijgekomen bedrijfsgebouwen. De afgelopen jaren is steeds vaker voorgekomen dat boerenbedrijven met gronden overgekocht worden door collega-boeren. De gronden worden opnieuw in gebruik genomen door agrariërs, maar voor de gebouwen moet een nieuwe functie gevonden worden. “Dit punt in het coalitieakkoord biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem. LTO Noord gaat hierover graag in gesprek met de nieuwe coalitie”, aldus Jan Bloemerts.

Waterbeheer

Het belang van goed waterbeheer is onomstreden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit coalitieakkoord biedt perspectief voor een realistisch beleid om ook in de toekomst bij droogte en bij wateroverlast op goede wijze gewassen te kunnen blijven telen.

Reacties

article
24676
Drentse landbouw positief over coalitieakkoord
Assen – Zowel LTO Noord als het DAJK zijn positief over de inhoud van het coalitieakkoord
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/24676/drentse-landbouw-positief-over-coalitieakkoord/
2019-05-21T09:25:27+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/77/2018/10/03115831/pn28072018-Koeien-De-Leeuw2.jpg
coalitieakkoord, dajk, jan bloemerts, LTO Noord
Drenthe, Nieuws