Drents coalitieakkoord met vijf partijen

College van GS met onderhandelaars.
Foto: Provincie

Assen – Een uitnodigende, toegankelijke Drentse samenleving waar de basisvoorzieningen voor elke Drent op orde zijn. En waar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden samen invulling geven aan de mooie Drentse leefomgeving. Dat is de kern van het coalitieakkoord 2019-2023 voor de provincie Drenthe.

Onder de noemer ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ presenteerden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie vandaag het resultaat van hun onderhandelingen. Met de Drentse samenleving en Provinciale Staten zetten zij zich de komende bestuursperiode in voor een goed openbaar bestuur, stad en platteland, regionale economie en werkgelegenheid, mobiliteit en bereikbaarheid, klimaat en energie, en een levendig en sociaal Drenthe.

Openheid

De partijen startten hun formatiegesprekken op 18 april, op advies van informateur Roelie Goettsch en na bespreking in Provinciale Staten. Er is in openheid en goede sfeer gesproken over belangrijke thema’s voor Drenthe. Formateur Cees Bijl heeft vertrouwen in deze coalitie: “De veelkleurigheid van de Drentse samenleving vormt voor ons de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met Drenthe. Voor elkaar en met elkaar.”
Beoogd gedeputeerden voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie).
Het coalitieakkoord staat op: http://www.provincie.drenthe.nl/coalitieakkoord

Portefeuilleverdeling

Cees Bijl (PvdA): Financiën, Verkeer en vervoer, Wegen en vaarwegen, Cultuur en evenementen, Arbeidsmarkt en onderwijs, Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD, aandeelhouder), Groningen Airport Eelde (GAE, aandeelhouder) en Archief. Tevens 1e loco commissaris van de Koning.

Henk Brink (VVD): Economie en digitale ontwikkeling, Vrijetijdseconomie, Recreatie en toerisme, Ruimtelijke Ordening, Sport, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde (GAE), 2e loco commissaris van de Koning.

Henk Jumelet (CDA): Natuur en landschap (incl. Prolander), Landbouw en agribusiness, Bestuurlijke verhoudingen, Financieel toezicht, Toezicht en handhaving
Regio Deals, Agenda Veenkoloniën, Informatisering, automatisering en facilitair, Breedband, 3e loco commissaris van de Koning.

Hans Kuipers (GroenLinks): Water (incl. klimaatadaptatie en -mitigatie), Sociale agenda en vitaal platteland, Wonen, Waterschappen, Regio Groningen-Assen, Zorg en welzijn, Vergunningen, RUD en Prolander (eigenaarsrol), Communicatie en 4e loco commissaris van de Koning.

Tjisse Stelpstra (ChristenUnie): Klimaat, Energie, Regionale Energie Strategie (RES), Milieu, bodem en ondergrond, Personeel & Organisatie, Europa, Duitslandagenda en 5e loco commissaris van de Koning

Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning): Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie), Coördinatie van beleid, Openbare orde en veiligheid, Rijkstaken en Kabinetszaken.

Reacties

article
24664
Drents coalitieakkoord met vijf partijen
Assen – Een uitnodigende, toegankelijke Drentse samenleving waar de basisvoorzieningen voor elke Drent op orde
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/24664/drents-coalitieakkoord-met-vijf-partijen/
2019-05-20T15:27:56+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/77/2019/05/20152737/2019-47-Foto-onderhandelaars-coaltieakkoord.jpg
cees bijl, hans kuipers, henk brink, henk jumelet, jetta klijnsma, provinciale staten, tjisse stelpstra
Drenthe, Nieuws