Plan Vledders en Leijerhooilanden bij IJhorst krijgt vorm

Vledders en Leijerhooilanden.
Foto: WDOD

IJhorst – Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn van plan om het gebied  Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en ecologisch waardevoller te maken en hier het waterbeheer te verbeteren. Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien.

Sinds de inloopbijeenkomst van april 2018 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpplan.  Dit gebeurde mede op basis van reacties van bewoners en andere betrokkenen en individuele gesprekken die wij hebben gevoerd. Belangrijkste wijziging is het verplaatsen van het beoogde informatiepunt van de Poeleweg naar de Burg. van Wijngaardenstraat. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd om de afwatering vanaf het gebied Mesu te optimaliseren.

Gemaal Vledders

Onderdeel van het project is de vervanging van het gemaal Vledders. Dit gemaal dateert uit de zestiger jaren en is aan het einde van zijn levensduur. Er is in het ontwerpproces gekeken naar alternatieven zoals het toepassen van een kleiner gemaal of geen gemaal. Maar in overleg met specialisten en omwonenden is besloten het bestaande gemaal te vervangen door een nieuw gemaal.

Inloopbijeenkomst

Bij de planvorming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van bewoners en anderen. Daarom organiseren de mensen van het waterschap een tweede inloopbijeenkomst op dinsdag 14 mei tussen 16.00 en 20.00 uur in Café ’t Vosje, Heerenweg 36 in IJhorst.

 

Reacties

article
24377
Plan Vledders en Leijerhooilanden bij IJhorst krijgt vorm
IJhorst – Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn van plan om het gebied 
https://de-wolden.nieuws.nl/nieuws/24377/plan-vledders-en-leijerhooilanden-bij-ijhorst-krijgt-vorm/
2019-05-08T11:10:21+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/77/2019/05/08101149/Vledders-en-Leijerhooilanden.jpg
ijhorst, leijerhooilanden, vledders, waterschap
Nieuws, Regio De Wolden