Gemeente houdt anderhalf miljoen euro over

Gemeentehuis De Wolden baadde vorig jaar al in oranje licht.
Foto: Kim Stellingwerf

Zuidwolde -De Gemeente De Wolden heeft financieel een goed jaar achter de rug. In 2018 hield de gemeente ruim € 1,5 miljoen over op de begroting. Dat staat in de Jaarrekening 2018.

In het sociaal domein gaat veel geld om. Er waren meevallers, maar ook tegenvallers. Kosten voor de Wmo vielen 325.000 euro lager uit dan begroot. Er werden minder woningen aangepast en minder rolstoelen en andere hulpmiddelen verstrekt. Ook aan inkomensregelingen, zoals de bijstand, werd minder uitgegeven, namelijk bijna 190.000 euro.
De kosten voor jeugdzorg namen wel toe. Er werd bijna 800.000 euro meer uitgegeven. De zorg zelf is duurder geworden en er is meer zorg verleend.

Afval

Ook de afvalverwerking was in 2018 duurder dan voorzien: ruim 174.000 euro. De verwerking van PMD was duurder dan verwacht. En de kosten voor de extra rondes GFT-inzameling vielen hoger uit dan vooraf was ingeschat.

Meevallers

Op het gebied van wonen en bouwen kon de gemeente een voordeel in de boeken bijschrijven van ongeveer 350.000 euro. Dat had te maken met drie grote bouwplannen waarvan de kosten meer dan drie miljoen euro bedragen: een fabriek in Ruinerwold, een appartementencomplex in Zuidwolde en een bouwplan van 39 woningen in Zuidwolde op Ekelenberg.

Andere meevallers waren onder andere een voordeel van 630.000 euro door de verkoop van gebouwen en grond, de ontvangst van ruim een ton extra uit het Gemeentefonds en 40.000 euro meer onroerendezaakbelasting dankzij minder leegstand en areaaluitbreiding.

De volledige jaarrekening staat op deze site. De gemeenteraad bespreekt 16 mei de jaarrekening en neemt er vermoedelijk in juni een besluit over.

Reacties