Josee Gehrke onderscheiden als Ridder van Oranje Nassau

Josee Gehrke is ridder.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Raadsgriffier Josee Gehrke is vanmorgen geridderd door burgemeester Roger de Groot. De inwoonster van Zuidwolde kreeg de onderscheiding voor haar verdiensten voor de samenleving, onder meer als bestuurslid in verschillende provinciale en landelijke besturen.

Inge Josee Gehrke is geboren op 28 oktober 1955 in ‘s-Gravenhage en woont in Zuidwolde. Ze ontplooide de volgende activiteiten: 2002 – heden mantelzorger voor aar dochter; 2003–2011 Bestuurslid Vereniging van Griffiers; 2003 – heden Lid Griffierskring Drenthe; 2003 – heden Griffier en lid Landelijke Besturen; 2010–2018 Bestuurslid VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten); 2011-2012 Lid en voorzitter Rotary Club Hoogeveen-De Wolden en 2015–2017 Voorzitter VNG Commissie Raadsleden en Griffiers.

In De Wolden is ze vooral bekend als raadsgriffier, een functie waarin ze de gemeenteraad met raad en daad terzijde staat, onder meer bij de invoering van de nieuwe manier van werken van de raad: 3De Wolden. In haar functie binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten was ze warm pleitbezorger voor ene hoger vergoeding voor raadsleden. Ze heeft er hard voor gevochten en het vorig jaar uiteindelijk voor elkaar gekregen.

Reacties