Zuidwest-Drenthe samen toeristisch aan de bak

Gezamenlijk aan de bak,
Foto: Eigen foto

Frederiksoord – In het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord vond maandag de aftrap plaats van een gezamenlijk toeristisch marketingprogramma voor Zuidwest-Drenthe. Doel van het 2-jarig durende initiatief is om deze regio binnen Drenthe beter op de toeristische kaart te zetten.

De gemeenten Westerveld, De Wolden, Midden-Drenthe, Hoogeveen en Meppel hebben hiertoe, in samenwerking met Marketing Drenthe en het Recreatieschap, afgelopen jaar een voorstel ingediend bij het LEADER-programma Zuidwest-Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet kreeg als symbool van de officiële start van het programma, het eerste magazine Zuidwest-Drenthe uitgereikt.

Ontwikkeling

José Reinholtd, Gemeente Hoogeveen, is één van de grondleggers van het plan. “Iedere gemeente steekt veel geld en energie in toeristische ontwikkeling van zijn of haar eigen stad of dorp(en). Natuurlijk met als doel de toerist naar haar gebied te trekken. Meer toerisme betekent immers meer vitaliteit. Maar de toerist denkt niet in gemeenten en al helemaal niet in gemeentegrenzen. Door onze krachten te bundelen, hebben we meer slagkracht, werken we effectiever, geven we Zuidwest-Drenthe als regio een ‘gezicht’ en bereiken we meer toeristen”, aldus José.

De gemeenten hebben voor de uitvoering van het plan óók de samenwerking gezocht met Marketing Drenthe om te borgen dat alle activiteiten aansluiten bij de toeristische profilering van Drenthe als ‘OERprovincie van Nederland’. Het marketingprogramma, omvat o.a. de ontwikkeling van toeristisch materiaal voor het gebied, online promotie van Zuidwest-Drenthe en het optimaliseren van ‘productkennis’ van de regio bij ondernemers.

Eigen schouder

De Provincie Drenthe ondersteunt het project met een LEADER-subsidie voor plattelandsontwikkeling. Gedeputeerde Henk Jumelet: “De vijf gemeenten in Zuidwest-Drenthe hebben de handen ineengeslagen en een goed plan bedacht om toeristen naar hun gebied te trekken. Ik vind het zeer lovenswaardig dat zij over hun eigen schouder hebben gekeken en gezamenlijk actie ondernemen om toeristen naar dit prachtige gebied te trekken. Als provincie ondersteunen we dit plan van harte.”

De feestelijke start van de samenwerking werd gecompleteerd met een informatiebijeenkomst voor recreatieondernemers rondom de toeristische nieuwtjes van dit seizoen.

Reacties