Extra geld voor wandelknooppuntennetwerk Ruinen

Foto: Artizzl Media

Ruinen/Zuidwolde – Het college van B en W geeft een extra subsidie van 11.000 euro aan VTRB Ruinen voor de aanleg van een wandelknooppuntennetwerk. Het project kost 150.000 euro. VTRB had hiervoor al vanuit het subsidieprogramma Initiatiefrijk De Wolden 75.000 euro gekregen. Maar de provincie en het Prins Bernardfonds hadden minder subsidie bijgedragen dan de VTRB Ruinen had gevraagd. Het recreatieschap Drenthe bleek bereid om 11.000 euro extra te financieren als gemeente dit ook zou doen. De extra subsidie wordt betaald vanuit het budget plattelandsontwikkeling.

Het college vindt het belangrijk dat de knooppuntenroute compleet wordt gemaakt. De wandelknooppunten rond Zuidwolde en de Wijk zijn compleet. Rond Ruinen en Ruinerwold ontbreken tot nu toe nog wandelknooppunten.

Het college vindt wel dat het geven van extra subsidie geen gewoonte moet worden. Maar in dit geval weegt het belang van dit project daar tegenop, omdat het een zichtbare toevoeging is voor zowel de toerist als de inwoner, aldus het college.Extra subsidie wandelknooppunten

Reacties