Gerard Rijker Ridder in de orde van Oranje Nassau

Gerard Rijker is nu Ridder.
Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Veeningen – De immer actieve Gerard Rijker uit Veeningen heeft maandagavond een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het lintje uit handen van burgemeester Roger de Groot, voorafgaande aan de vergadering van Plaatselijk Belang Veeningen in het dorpshuis. Gerard Rijker heeft zich vele jaren ingezet voor diverse instanties en projecten, allemaal met en door vrijwilligers.

Van 1994 tot december 2005 was hij als voorzitter, bestuurslid van het dagelijks bestuur van dorpshuis ’t Markehuus in Veeningen. In die periode was zijn inzicht en deskundigheid nodig in verband met vergunningen en intensief toezicht van instanties. Hij heeft daar vele uren aan besteed.

Vanaf 2001 was Gerard bestuurslid (later voorzitter) van Stichting Dorpshuizen Drenthe (SDD) Hij heeft daar binnen de stichting en voor alle aangesloten dorpshuizen in Drenthe een grote bijdrage geleverd. In een later stadium is de SDD samengevoegd met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). Gerard heeft intensief gewerkt aan een soepel verloop van deze fusie. Ook hieraan heeft hij vele uren per week besteed.

Dorpsvisie

In 2010 heeft gemeente De Wolden alle dorpen in de gemeente gevraagd een Dorpsvisie samen te stellen. Gerard is daar vanaf het begin intensief bij betrokken geweest. In 2011 was de Dorpsvisie van Veeningen beschikbaar. Met Gerard als projectleider zijn ongeveer 70 vrijwilligers meteen doorgegaan met plannen maken en uitvoeren. Dit heeft geresulteerd in het Groene Hart van Veeningen. Er is meer gerealiseerd dan iemand had durven hopen. Er is samengewerkt met gemeente, grondeigenaren, vele instanties, scholen en fondsen. Dit dorpsvernieuwingsproject heeft meerdere prijzen gewonnen en vanwege aanpak, inzet en originaliteit is extra geld beschikbaar gekomen. Het is een voorbeeld van burgerparticipatie met een positieve invloed op de inwoners van Veeningen, gemeente de Wolden en de wijde omgeving.

Gerard Rijker is niet alleen man van plannen maken en geld binnenhalen, maar laat de handen ook graag wapperen. Hij  is actief in de werkgroep van het Verhalenfestival Oeverloos in de Wijk en is hij al jaren jurylid van de PubQuiz in Veeningen.

Reacties