Jan Huzen en Roger de Groot tevreden over gesprek

Graafactie in Koekange.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Zowel burgemeester Roger de Groot als amateurs-speurder Jan Huzen kijken tevreden terug op hun gesprek van vanmiddag over de vermissingszaak Willeke Dost. ‘We hebben een kritische burgemeester en politiechef gesproken’, zegt Huzen, die samen met Henri Dekker was.

Het gesprek was aangevraagd door de heren Huzen en Dekker en vanuit de gemeente wordt gesproken van ‘een goed gesprek’. ‘De Heren Huzen en Dekker  hebben hun grote betrokkenheid bij deze zaak uitgesproken. Daarnaast heeft de burgemeester aangegeven wat zijn rol is. Hij is burgervader voor alle inwoners van De Wolden. Daarmee geeft hij ook aan dat het belangrijk is dat er rust komt in het dorp Koekange’, aldus de gemeente.

In het gesprek is uitgelegd wat er achter de schermen allemaal gedaan wordt om de zaak te kunnen oplossen. Het gaat om een Cold Case zaak en is daarmee dus een zaak van justitie. Deze professionals doen alles wat in hun macht ligt om duidelijkheid te krijgen.

Volste vertrouwen

Burgemeester Roger de Groot spreekt nogmaals uit dat hij het volste vertrouwen heeft in de aanpak van politie en justitie. Hij heeft gisteravond ook nog kort vragen beantwoord van fractievoorzitter Petra Haanstra namens Gemeentebelangen. Op de vraag of de gemeenteraad niet eerder betrokken had kunnen worden bij de zoekactie, antwoordde De Groot dat ‘dat had gekund, maar niet is gebeurd’.

Om het Cold Case team hun werk goed te laten uitvoeren is het volgens De Groot van groot belang dat er geen acties worden ondernomen die het onderzoek in de weg staan. ‘We hopen immers allemaal dat er duidelijkheid komt rond de vermissing van Willeke.’

Tijdens het gesprek is herhaald dat mensen zich niet schuldig moeten maken aan erfvredebreuk of andere strafbare feiten. De consequenties als dat wel aan de orde is, zijn besproken en duidelijk gemaakt.

Volgens Huzen bleek tijdens het gesprek dat het openbaar Ministerie mogelijk niet over alle informatie beschikt. ‘Dit gaat de burgemeester uitzoeken, hij neemt ook de punten mee die wij hebben aangereikt.’ De inhoud van het gesprek is Jan Huzen en Henri Dekker 100% meegevallen.

Lees ook GB vraagt naar rol burgemeester in zaak Willeke Dost

Lees ook Geen nieuw onderzoek Willeke Dost in Koekange

Reacties