Twaalf Politiekids helpen Ruinen veiliger maken

Foto:

Ruinen – Twaalf leerlingen uit groep 7 van IKC ‘t Oelebrod hebben de kans gekregen om aan de slag te gaan als Politiekid. In die hoedanigheid gaan de leerlingen echt de straat op met agenten, leren ze meer over mentale en fysieke weerbaarheid en werken ze aan hun conditie. Dinsdagavond werden ze beëdigd in Buitencentrum De Poort door burgemeester Roger de Groot.

Bij Politiekids maken kinderen kennis met het werk van de politie. Gedurende vier maanden worden ze opgeleid tot Politiekid. Tijdens deze opleiding leren ze de vaardigheden van agenten. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan conditieverbetering, mentale en fysieke weerbaarheid, samenwerken in een team en positieve groepsvorming.

Vooraf werd even geoefend.

De start voor de Ruiner leerlingen was gisteravond met het afleggen van een eed. Na het doorlopen van het trainingsprogramma doen ze aan het eind van de opleiding een examen. Als ze hiervoor slagen, ontvangen de kinderen hun Politiekidsdiploma.

Wijkagent

Politiekids is een landelijk project en heeft zich op andere plekken al bewezen. Dit was voor wijkagent Albertje Lensen, jongerenwerker Dieuwertje Jansen en schoolmaatschappelijk werker Lucie van Zanten van Welzijn De Wolden onder meer de reden om het project naar De Wolden te halen. Het project brengt de kinderen op een positieve manier in aanraking met de politie en geeft ze een kijkje in de keuken van het veelzijdige werk van de politie. Voor de kinderen is het ook waardevol omdat ze – zoals het een echte agent betaamt – gaan werken aan een goede conditie en een gezonde leefstijl. Door de Politiekids leren ze nog beter samenwerken in een team. Gelijktijdig met De Wolden wordt ook in Hoogeveen gestart met het project Politiekids. De jongerenwerkers en smw’ers uit De Wolden kunnen op deze manier gezamenlijk met de jongerenwerkers van SWW Hoogeveen uitvoering geven aan dit mooie project.

Begin januari zijn leerlingen van groep 7 van IKC ‘t Oelebrod door de politie enthousiast gemaakt om mee te doen aan Politiekids. Het project richt zich in eerste instantie op deze school met daarbij de intentie om volgend jaar andere basisscholen in De Wolden hiervoor te benaderen.

Politiekids is een samenwerking tussen de politie, gemeente De Wolden en Welzijn De Wolden.

Reacties