Nieuw beheer voor Dorpshuis de Havezate

De Havezate in de Wijk is er voor iedereen.
Foto: Artizzl media

De Wijk – Het huidige ontmoetingscentrum de Havezate wordt per 1 juli Dorpshuis de Havezate. Het beheer wordt opgepakt door een nieuw bestuur dat bestaat uit bewoners van de Wijk en gebruikers van de Havezate. De afgelopen maanden is er gewerkt aan een gedegen plan dat op bijval kan rekenen van de gebruikers en de gemeente. Hierdoor kan de verzelfstandiging gerealiseerd gaan worden per 1 juli 2019.

Voorzitter bestuur i.o. van Dorpshuis de Havezate in de Wijk, Jan Smits heeft er vertrouwen in om samen met de Wijker bewoners de Havezate het bruisende centrum van de Wijk te maken. ‘Daar waar iedereen welkom is en een plek kan vinden. Kortom de Havezate als dorpshuis voor alle Wiekers, van jong tot oud.’

Dynamisch

Wethouder Jan van ’t Zand spreekt van een dynamisch traject om te komen tot het voorstel zoals hij er nu ligt. ‘De gemeente is tevreden met het feit dat er nu duidelijkheid bestaat over de toekomst van de Havezate. Het is een prachtige en belangrijke voorziening voor het dorp en ik ben dan ook blij dat dit straks door de bewoners beheerde Dorpshuis de Havezate behouden blijft.’
Om een goede start te maken en de plannen van het bestuur te ondersteunen gaat de gemeente financieel het nodige bijdragen. Zo zal zij het wegwerken van achterstallig onderhoud voor haar rekening nemen en financiële ondersteuning verstrekken in de vorm van enerzijds een gemaximaliseerde beheersvergoeding gedurende 3 jaar en anderzijds zal zij een substantieel bedrag ter beschikking stellen voor de kosten van herinrichting en evt. verbouwing van het pand.
Het nieuwe bestuur hoopt op 1 juli echt aan de slag te kunnen onder het motto: ‘Dorpshuis de Havezate, goed voor elkaar.’

Reacties