Cursus over Nationaal Park Dwingelderveld

Foto: Andre Donker

Ruinen – In ​ bezoekerscentrum Dwingelderveld bij Ruinen begint op donderdagavond 28 maart een cursus voor iedereen die het Dwingelderveld een warm hart toedraagt. Nieuwe bewoners van een van de woonkernen rondom het Dwingelderveld, natuurliefhebbers en andere geregelde gebruikers van het gebied kunnen in vijf bijeenkomsten en drie excursies hun hart ophalen aan alles wat daarover te vertellen valt.

Op vijf verschillende bijeenkomsten vertellen steeds twee deskundigen over verschillende thema’s, zoals de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de natuur, het beheer van bos en hei, kansen en bedreigingen van het gebied, de toekomst van het Dwingelderveld en de rol van het Nationaal Park. Daarnaast kunnen de deelnemers mee op drie excursies die zo veel mogelijk aansluiten op de behandelde cursusinformatie.

Natuurmonumenten

De cursus, georganiseerd door een groep betrokkenen bij het gebied, met ondersteuning van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN en Nationaal Park Dwingelderveld, is bestemd voor iedereen die graag in het gebied komt, en er meer van wil weten.

Deelname bedraagt € 50,00 per persoon. Daarbij is het cursusmateriaal inbegrepen met de presentaties van de sprekers en het boek “De schoonheid van het Dwingelderveld”.

Stuur een korte mail aan [email protected] voor meer informatie. Belangstellenden krijgen een aanmeldformulier toegestuurd, de verkorte inhoud van het cursusprogramma, evenals de data van de bijeenkomsten en de sprekers. Er is ruimte voor dertig deelnemers.

Reacties