Bloembollentelers in Drenthe pakken erfemissie aan

Wasplaats voor agrarische machines.
Wasplaats voor agrarische machines.
Foto: Eigen foto

Zwolle – Veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel zijn afgelopen najaar gestart met het project ‘Schoon erf, schone sloot’. Met als doel om de emissie (afstroom) van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar de sloot structureel aan te pakken en te voorkomen. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het project opgezet samen met de provincie Drenthe en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), de branchevereniging van de bloembollensector.

Deelnemer Sjaak Huetink: “Het zou goed voor de sector zijn als andere telers ook maatregelen nemen om erfemissie tegen te gaan. Zo komen er minder toelatingen van middelen in de gevarenzone.”

Een groot aantal van de deelnemende bedrijven is al een heel eind op de goede weg. Zij hebben hun erf  zo ingericht dat afstromend regenwater opgevangen wordt. Omdat veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen op het erf plaatsvinden, kan dit regenwater gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Door regenwater van het erf op te vangen in het spoelbassin, komt het niet in de sloot terecht. Andere maatregelen die telers nemen zijn bijvoorbeeld het overdekt stallen van alle kisten. Het gaat hierbij om kisten die gebruikt worden bij het ontsmetten van het plantgoed. Gewasbeschermingsmiddelen trekken in de (wanden van) de kisten. Deze kisten moeten vervolgens (ook als ze leeg zijn) tegen de regen afgeschermd worden, omdat anders het regenwater verontreinigd kan worden met resten gewasbeschermingsmiddelen die dan alsnog naar de sloot zouden kunnen afstromen. Ook de aanleg van een speciale wasplaats waarbij waswater van bijvoorbeeld spuitmachines opgevangen wordt, is een succesvolle maatregel.

Deelnemer Martin Hilberts: “We hebben een gedeelte van het erf opnieuw aangelegd,  waarbij we regenwater centraal verzamelen en opvangen in het spoelbassin. Zo is er geen emissie meer naar de sloot.”

Bewustwording

Binnen dit project wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel gewasbeschermingsmiddelen van het erf af kunnen stromen. Dit wordt gedaan door op het erf een monster uit de straatkolk te nemen. De in de monsters aangetroffen hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen worden vergeleken met de kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater (het water in de sloot). Zo wordt de mate van een eventuele overschrijding bekend.

Individueel advies

Op dit moment bezoeken adviseurs van het onafhankelijke kennis- en adviesbureau CLM alle deelnemers. Zij bespreken de monsterresultaten met de bollentelers en bekijken samen of er nog plekken op het erf zijn waarlangs gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. De deelnemers ontvangen na dit bezoek advies toegespitst op hun eigen erf en bedrijfsvoering. Zo is snel helder waar nog knelpunten liggen en aan welke (toekomstige) wet- en regelgeving de oplossingen moeten voldoen.

Deelnemer Sjaak Huetink: “De manier van werken met het CLM ervaar ik als goed, kundig en snel. Op deze manier kost het ons ondernemers weinig tijd en behalen we resultaten.”

Telers die willen weten of er op hun eigen erf risico is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen gratis de Erfemissiescan Gewasbescherming invullen op www.erfemissiescan.nl. Daarnaast kunnen telers en adviseurs met vragen over wetgeving of maatregelen over erfemissie kosteloos bellen of mailen met het Loket Erfemissie Gewasbescherming: www.toolboxwater.nl/erfemissie.

 

Reacties

Cookieinstellingen