De Wolden kan nog veel verdienen op afval

Zuidwolde – Er valt nog een hele slag te maken op afvalgebied in de gemeente De Wolden. Van al het restafval kan nog 93% gescheiden worden, zo blijkt uit cijfers die gisteravond werden gepresenteerd tijdens de Dialoogbijeenkomst van de gemeenteraad over afvalscheiding.

Onafhankelijk deskundige Paul de Bruin van adviesbureau IPR/Normag uit Haarlem  liet zien dat in de grijze bakken nog 38% gft blijkt te zitten, 4% glas, 15% kleding, 8% kunststof, 8% oud papier en 20% overig materiaal. Afval dat in andere containers of bij de Milieustraat moet worden gedeponeerd, grondstoffen waar de gemeente juist geld voor krijgt.

Het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar daalde de afgelopen jaren wel fors: van 256 kilo in 2014 naar 168 kilo in 2018. Het landelijke gemiddelde is 218 kilo. ‘Over iedere ton restafval betaalt de gemeente 33 euro voor de verbranding’, vertelde De Bruin erbij. Hoe minder ton, hoe goedkoper de gemeente uit is.

Eigenlijk zou de gemeente De Wolden in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar moeten produceren en in 2025 slechts 30 kilo. Mogelijk kan het principe van ‘omgekeerd afvalinzamelen’ daaraan bijdragen. Zoals in Meppel, waar het restafval naar een centrale ondergrondse container in de buurt moet worden gebracht. Op basis van de bevindingen van een klankbordgroep, die al vier jaar actief is en nu nieuwe leden zoekt, en de opmerkingen van donderdag, komt het college in de loop van het jaar met ene nieuwe Afvalbeleidsplan voor de komende jaren.

 

Reacties