College wil 550 gratis energiescans voor inwoners

Zonnecollecotren
Foto: Drents Landschap

Zuidwolde – Er komen 550 energiescans beschikbaar voor inwoners van De Wolden. Het college van B en W wil per woning maximaal 250 euro beschikbaar stellen. Er is geld van de afgelopen jaren over en dat wil et college bij de Jaarrekening 2018 overhevelen naar dit jaar.

In 2017 is het actieplan klimaat en energie door de raad vastgesteld. Jaarlijks is er € 15.000,- opgenomen voor het uitvoeren van energiescans voor particulieren en € 12.500,- voor bedrijven. De gemeentelijke bijdrage voor energiescans voor particulieren was geraamd op € 150,-.

De provincie biedt sinds november energiescans aan voor bedrijven. Door de € 12.500,- ook in te zetten voor particuliere scans kunnen deze gratis aangeboden worden.

Het budget van 2017 en 2018 is nagenoeg niet besteed. Bij de jaarrekening 2018 wordt voorgesteld het resterende budget van circa € 55.000,- over te hevelen naar 2019. Er is daarmee een budget voor in totaal circa 550 energiescans.

Antwoord

In de energiescan een zo compleet mogelijk antwoord geven op de vragen van inwoners in relatie tot energiebesparing. Particuliere woningeigenaren krijgen door maatwerkadvies inzicht in energiebesparende maatregelen in de bestaande woning. De energiescan en het advies moet dan uitgevoerd worden door GebouwenInspectie Nederland (Eco Reest), een onafhankelijke lokale partij.

Volgens het college vraagt de grote variatie in woningbouw om maatwerk afgestemd op de vraag van de inwoners. ‘Inwoners vragen om een uitgebreider advies, mede door het besluit dat Nederland op termijn van het aardgas af moet. Een advies op basis van 2,5 uur werk kost 250 euro’, aldus het college.

Bij het isoleren van de woning en het toepassen van alternatieve warmtebronnen (bijvoorbeeld warmtepomp, palletkachel of elektrische cv) gaat het vaak om forse investeringen. Particuliere woningeigenaren willen volgens B en W graag ondersteuning bij het maken van keuzes hoe op termijn de woning verduurzaamd kan worden. Door de grote diversiteit aan woningen en ook de verschillende woonbehoeftes is maatwerk noodzakelijk. Voorafgaand aan de advisering levert de woningeigenaar gegevens van de woning, het huidige verbruik en gezinssamenstelling aan. Ook kan hij aangegeven of er een specifiek onderwerp is, bijvoorbeeld warmtepomp of isolatie, waar hij advies over wenst te ontvangen.

In de aanloop naar het advies kan de focus gelegd worden op de vraag van de inwoner, om zo de beschikbare tijd optimaal in te zetten.

Reacties