Snelle graafactie in zaak Willeke Dost op komst

Foto: Artizzl Media

Koekange – Als het aan Jan Huzen ligt vindt er binnen een aantal dagen een snelle graafactie met een grote mobiele kraan plaats naar het eventuele lichaam van Willeke Dost. Dat schrijft Huzen in de besloten Facebookgroep. Er wordt met behulp van een klein aantal mensen gegraven op een locatie achter de boerderij van de familie Mulders aan de Koekangerdwarsdijk, waar speurhonden van Signi onlangs een verdachte locatie hebben aangetroffen.

Huzen deelde de informatie met Justitie en afgesproken werd 3 februari als deadline te hanteren. Via-via had hij vernomen dat Justitie de grondradarbeelden van die locatie ook verdacht vond en stilletjes had hij de hoop dat Justitie en politie tot graven over zouden gaan. Dat lijkt nu niet het geval.

Botte bijl

‘Graven met de botte bijl’, noemt Huzen het nu. ‘Justitie heeft zich niet aan de gemaakte afspraak gehouden. Tot 3 februari zouden wij geen actie ondernemen en zou justitie met een verklaring komen. Wij voelen ons nu gerechtigd om met de “botte bijl te gaan graven”. Dat betekent dat we met een grote mobiele kraan razendsnel tot op diepte gaan graven, waarbij bewijs centraal komt te staan. Dit lijkt wellicht respectloos, maar voor een zorgvuldige afgraving zal ons zeker de tijd niet gegund worden’, schrijft Huzen in zijn bericht.

De actie vindt volgens de man uit Emmen plaats tussen nu en een aantal dagen. ‘Wij hopen dat een tiental mensen ons wil ondersteunen waarbij belangrijk is dat de kraan ongeveer 20 minuten de tijd krijgt om te kunnen graven. Een cordon van mensen kan hierbij belangrijk zijn.’ Naar verluid zou Justitie overtuigd zijn dat de locatie verdacht is. ‘Maar het schijnt vooral juridisch geneuzel te zijn, waarbij een doofpot steeds meer in beeld gaat komen. Trieste zaak dat het zover is gekomen, we hebben geen keus meer en moeten zekerheid krijgen over deze plek.’

Volgens Huzen wilde Justitie zoveel tijd. ‘Uit respect voor Willeke zijn we daarmee akkoord gegaan, maar blijkbaar zijn dit niet de partijen om afspraken mee te maken. Als we Willeke aantreffen, stellen wij delen veilig voor DNA. Wij beseffen ons dat de wijze van graven ons de nodige kritiek kan opleveren. Hiervoor bieden wij alvast onze welgemeende excuses aan. Wij hebben geen andere keuzes meer alhoewel het enorm lastig was om deze keuze met deze werkwijze te moeten maken. Iedereen alvast dank voor alle steun.’

Reacties