Nog geen besluit over bouw Dunningen 4

Aan de rand van Dunningen hebben de bewoners nu nog vrij zicht.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde/De Wijk – Het raadsvoorstel over de bouw van 22 woningen aan de zuidzijde van Dunningen, de vierde fase, is door de voltallige gemeenteraad een maand doorgeschoven. De raadsfracties vinden dat het college eerst in gesprek moet met omwonenden om een helderder beeld te krijgen van de standpunten. Omwonenden zijn teleurgesteld in de gemeente omdat hen toegezegd zou zijn dat er tien jaar niet gebouwd zou worden aan de rand van Dunningen. Toch bleek projectontwikkelaar RoodBlond daar grond gekocht te hebben en kreeg het toestemming om er versneld 22 woningen te bouwen. Vooral, zo stelt het college, omdat de verkoop van Dunningen 3 veel sneller ging dan verwacht.

De omwonenden kwamen in het geweer, een grote berg inspraakreacties belandde op de gemeentelijke burelen in tijdens de vorige raadsvergadering sprak een tweetal bewoners in. Ze stelden nadrukkelijk de vertrouwenskwestie. Wethouder Gerrie Hempen ging akkoord met het uitstel, ook met het verkrijgen van een heldere tijdlijn vanaf 2015. ‘Maar we willen geen verwachtingen bij de bewoners wekken.’

Reacties