CDA-kopstuk wil meer waardering voor de boer

Annie Schreijer (links) op de beurs).
Foto: CDA

Ruinerwold – CDA-Europarlementariër Annie Schreijer hield vrijdag rond lunchtijd een vurig pleidooi voor meer waardering voor de boer en het belang van een sterke boerenstand. Dat deed ze tijdens een bijeenkomst op de Ondernemersbeurs van Ruinerwold Onderneemt bij Loonbedrijf Vos.

De parlementariër werd bevraagd door Eline Vedder, CDA-raadslid in De Wolden en voorzitter van LTO afdeling Zuidwest-Drenthe. Schreijer, die er een werkbezoek van had gemaakt, bral een lands voor een krachtig Drents platteland. Ze gaf een inkijk in de politiek op allerlei niveaus en onderwerpen en hoe de dynamiek werkt tussen Brussel, Den Haag en Provinciale Staten. Welke uitdagingen komen er op de Drentse ondernemers af, en waar liggen de kansen? Eline Vedder vond het een eer haar te mogen ontvangen. ‘Dat ik in mijn eigen mooie dorp, waar ik zo gek op ben, een powervrouw met enorm hart voor het platteland en de landbouw mag verwelkomen, daar ben ik best wel trots op.’

Vedder noemde Ondernemersbeurs een fantastisch evenement. ‘Wat is het mooi om te zien dat in Ruinerwold supermarkt, boeren, en gebiedscoöperatie samenwerken en een prachtig agrarisch plein neerzetten.’

Hooch Antink

Na de beurs ging het verder naar het bedrijf van Marie-Jose en Rudi Hooch Antink in Koekange. Daar werd met elkaar verder gepraat over kringlooplandbouw. Waar liggen de kansen, en waar zitten juist de knelpunten in wet- en regelgeving?

Annie Schreijer uit het Twentse Hengevelde ging daar samen met Drents CDA-gedeputeerde Henk Jumelet en (kandidaat-)statenleden ook nog op werkbezoek. Het bedrijf van de familie Hooch Antink is al vanaf 1992 op deze circulaire manier aan het boeren. Met ruim 70 hectare akkerbouw zorgt het bedrijf grotendeels zelf voor het voedsel voor het vee, 116 koeien en 50 stuks jongvee. Geen gebruik van kunstmest maar eigen mest van de koeien, de bodem niet uitputten en samen met andere boeren zoeken naar eiwitrijk voedsel voor de koeien zoals koolzaad.

Circulair

De CDA’ers zagen dat met dit circulaire systeem zorgvuldig wordt omgegaan met mest, diervoer, bodem en voedsel. ‘In Drenthe gaan steeds meer boeren volgens dit principe te werk en eindelijk lijkt het erop dat ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bezig is het bestaande landbouwbeleid te wijzigen, zagen de christendemocraten. Drents gedeputeerde Henk Jumelet heeft onder meer landbouw en natuur in portefeuille en hij is trots op de Drentse boeren die volgens het kringloopprincipe werken. ‘In Drenthe werken al boeren met kringlooplandbouw. De provincie heeft binnenkort een kwart van de melkveehouders geholpen met het maken van een duurzaamheidsplan om ook als kringloopbedrijf te gaan werken. Ik ben trots op die boeren in Drenthe die daarmee vooroplopen en blij dat ook de minister haar beleid gaat bijstellen.’

Annie Schreijer-Pierik was het daar helemaal mee eens. ‘We hebben met onze boeren een kroonjuweel in handen. Kringlooplandbouw krijgt steeds meer navolging en ook in Europa wordt deze landbouw daarin gesteund. Er zijn voldoende budgetten beschikbaar om die kringloopboeren te helpen, we moeten alleen nog slimmer worden om gebruik te gaan maken van dat beschikbare geld.’

Na de rondleiding over het bedrijf was de keukentafel van de familie Hooch Antink nog lang het middelpunt van een mooi discussie. Rudie, José en hun drie kinderen vormen samen het familiebedrijf. Zij houden al vanaf 1992 alle gegevens bij over bodem, mest en productie. Volgens hen is het belangrijk dat alle verzamelde data gebruikt worden in goede systemen en gebruikt kunnen worden door de sector. De boodschap die zij de politici meegaven is: ‘Zorg voor minder regelgeving en wijzig niet steeds de bestaande regelgeving. Dan heeft ook de jeugd nog kans om op deze manier te boeren.’

Reacties