De Wolden wil met partners verder met groen gas

Groen gas blijft mogelijk.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Gemeente De Wolden, Rendo en N-TRA ondertekenen donderdag tijdens de raadsavond de intentieovereenkomst Duurzaam gas. In deze verklaring staat dat de gemeente samen met Rendo en N-TRA de mogelijkheden gaan onderzoeken om alle huishoudens in de gemeente in 2030 te kunnen voorzien van ‘duurzaam gas’.

Huishoudens gebruiken nu meestal aardgas. Dit gas wordt gewonnen uit de grond. De winning van aardgas wordt steeds moeilijker, omdat dit gepaard gaat met aardbevingen en de voorraad op raakt. Bovendien komt er CO2 vrij bij de verbranding, dit zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. We moeten dus kijken naar duurzame alternatieven. Eén van die duurzame alternatieven is groen gas. Dit is gas wordt gewonnen uit bijvoorbeeld biomassa; GFT-afval, gemaaid bermgras of mest van koeien. Met een speciaal vergistingsproces kunnen uit deze bronnen duurzaam (groen) gas gewonnen worden. Maar ook waterstof leent zich goed om te gebruiken als duurzaam gas.

Duurzaam gas is om diverse redenen een prima alternatief voor aardgas in de gemeente De Wolden. Het duurzame gas kan voor een groot deel opgewekt worden met biomassa afkomstig vanuit de lokale agrarische sector. Er hoeft geen dure infrastructuur in de bodem worden aangelegd, want het huidige gasnetwerk is geschikt voor het transport van duurzaam opgewekt gas. Hierdoor is er geen sprake van kapitaalvernietiging; omdat de huidige gasleidingen kunnen blijven bestaan. In de gebouwen hoeven ook geen grote aanpassingen gedaan te worden wanneer het gebruik van aardgas wordt vervangen door duurzaam gas.

Afbouwen

De rol van aardgas in Nederland neemt af, omdat de winning uit het Groninger gasveld wordt afgebouwd en het kabinet een Klimaatakkoord voorbereidt. Dit Klimaatakkoord heeft als doel de uitstoot van koolstofdioxide sterk terug te dringen. Gemeenten in Nederland moeten uiterlijk eind 2021 een ‘Transitievisie Warmte’ vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Zo wordt het Klimaatakkoord vertaald op wijk- en dorp niveau.

Burgemeester Roger de Groot en Rendo directeur Eddy Veenstra zullen de intentieverklaring ondertekenen.

Reacties