Beheer De Boerhoorn in Zuidwolde overgedragen

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Het beheer van De Boerhoorn in Zuidwolde is overgedragen. In het bijzijn van wethouder Jan van ’t Zand, bestuursleden van Dorpsbelangen Zuidwolde, medewerkers en andere betrokkenen droeg bestuursvoorzitter Ina Everts het stokje maandagavond over aan Jan Slagter, die samen met Machiel Jimmink, Josette van Heijst en Jan van Egten het nieuwe bestuur van de beheerstichting vormt.

Het bestuur heeft gezien het gemeentelijke beleid de opdracht om het ontmoetingscentrum in de komende drie jaar financieel zelfstandig te laten draaien. Het afgelopen jaar draaiden de kandidaat-bestuursleden al mee. Zo konden ze kennismaken met de medewerkers, vrijwilligers en de bedrijfsvoering, die inmiddels losgekoppeld is van ontmoetingscentrum De Havezate in de Wijk.

Samen beheren

Het nieuwe bestuur vindt overleg met de directbetrokkenen belangrijk. ‘We kunnen De Boerhoorn alleen toekomstbestendig maken als we weten waar gebruikers van de voorziening behoefte aan hebben. En als we het meer samen gaan doen. De gemeente ondersteunt de komende drie jaren nog met een vast subsidiebedrag, maar we moeten laten zien dat we zelf onze broek kunnen ophouden. Met een ondernemende instelling gaat dat vast lukken’, aldus Jan Slagter. Op 22 januari houdt het bestuur een eerste kennismakingsavond voor alle huidige gebruikers en huurders.

Het bestuur is ook betrokken in de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Zuidwolde. Omdat De Boerhoorn de komende jaren nog op de huidige locatie zal zitten, bekijkt het bestuur wat er beperkt aan het gebouw aangepast moet worden om het toegankelijker en voor meer doeleinden inzetbaar te maken.

Reacties