Eerste Culturele Prijs gaat naar De Heidevlinder

De puzzelstukjes worden gelegd bij de opening.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De gemeenteraad wil culturele uitingen stimuleren met een jaarlijkse Culturele Prijs De Wolden. Dit jaar wordt deze voor het eerst uitgereikt. Kindcentrum cbs De Heidevlinder kreeg de prijs vanavond uit handen van wethouder Mirjam Pauwels.

Drenthe gaat aan de slag met Méér muziek in de Klas lokaal. Het doel van de provincie is dat alle basisscholen structureel muziekonderwijs aanbieden. Daarom zocht het college van De Wolden een voorbeeldschool op het gebied van muziekonderwijs. Wethouder Mirjam Pauwels vertelt: “Kindcentrum cbs De Heidevlinder is een voorbeeldschool als het gaat om muziekonderwijs. De Heidevlinder is een school die muziekonderwijs op een originele en eigen manier geïntegreerd heeft. Naast het standaard muziekonderwijs hebben ze een eigen schoolorkest en schoolkoor.”

Jaarlijks

De gemeenteraad heeft besloten jaarlijks een Culturele Prijs De Wolden uit te reiken om culturele uitingen, van welke aard en vorm dan ook, te stimuleren. Cultuur is immers van belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. De prijs moet een blijvende stimulans zijn voor de vele actieve inwoners, verenigingen en organisaties die cultuur in De Wolden vormgeven. De prijs wordt, na nominaties uit de samenleving, het ene jaar toegekend door een vakjury en het andere jaar door een publieksjury. Deze eerste winnaar is dus gekozen door het college van B&W. Cultureel Platform De Wolden en de cultuurcoaches hebben een positief advies gegeven. In 2019 wordt de Culturele Prijs De Wolden uitgereikt door een publieksjury.

Reacties