Innovatieprijs Wolderwijs naar de Boekenzoeker

Mirjam Pauwels (links) heeft de cheque aan Stella Leenders overhandigd.
Foto: Artizzl Media

De Wijk – De Boekenzoeker van obs Het Groene Hart uit Zuidwolde heeft vanmiddag de Onderwijs Innovatieprijs Wolderwijs ontvangen. Stella Leenders, de verpersoonlijking van de Boekenzoeker, nam de cheque ter waarde van 5.000 euro in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Mirjam Pauwels. Het was het slotstuk van de Kerstmarkt voor personeel van Wolderwijs in IKC De Horst in de Wijk.

Er waren nog drie andere inzendingen van Wolderwijsscholen die meedongen naar de prijs. ’t Oelebröd uit Ruinen kwam met een project ‘kennismaken met techniek’, waarbij heel sterk de verbinding werd gelegd tussen de school en de buitenwereld. Het is bovendien een project dat is ingediend ten behoeve van alle scholen van Wolderwijs.

De winnaar met de jury.

Vaardigheden

De twee andere inzendingen betroffen het IPC-project. Aan de ene kant van de scholen De Klimtoren (Drogteropslagen) en De Bosrand (Kerkenveld), aan de andere kant De Wezeboom (Oosteinde). Het zijn beide projecten die inspelen op het onderwijs in de 21ste eeuw, waarbij vaardigheden van leerlingen centraal staan. Van de Boekenzoeker werd gezegd door de jury dat deinzending zich onderscheidt door originaliteit en sterk vernieuwende karakter.  ‘Er wordt een verbinding aangegaan tussen binnen- en buitenschools leren’, aldus de jury. Het waren doorslaggevende argumenten om de hoofdprijs aan de Boekenzoeker toe te kennen. ‘De jury gaat over twee jaar zien wat het vervolg is van deze innovatie, niet alleen binnen de betreffende school, maar alle IKC’s van Wolderwijs.’

Het was de eerste keer dat de Innovatieprijs werd uitgereikt. De jury bestond naast wethouder Mirjam Pauwels uit Jolida Voetelink (lid raad van Toezicht) en Martina Casula (oudergeleding GMR). Wat precies met het gewonnen geld gedaan wordt, wordt nog bekeken. Mogelijk worden er (deels) boeken van aangeschaft, of wordt het project verder uitgerold over andere scholen van Wolderwijs.

Reacties