Kruising Zuidwolde als 30-kilometerzone

Situatieschets zoals het moet worden.
Foto: Gemeente De Wolden

Zuidwolde De kruising Steenbergerweg – Hoofdstraat – Meppelerweg wordt 30 kilometerzone en wordt meer zichtbaar worden als een kruising. Dat stelt het college aan de gemeenteraad voor, geheel conform de wens van een meerderheid van de raad.

Als de gemeenteraad op donderdag 20 december akkoord gaat, betekent dat niet dat er direct al een reconstructie plaatsvindt. ‘We wachten daarmee op het project hoofdstraat Noord-Zuid, daar willen we op aansluiten, maar er moet nog geld voor beschikbaar komen’, reageert wethouder Mirjam Pauwels. Dat zou dan pas in 2020 gebeuren. ‘Tenzij de raad anders beslist’, voegt ze eraan toe. De politiek kan maar zo sneller een reconstructie willen.

Dialoogbijeenkomst

De voorgeschiedenis begint bij een motie van D66-voorman Albert Haar, die overigens het liefst een rotonde gerealiseerd ziet worden op dat kruispunt. Wat volgde was voorbereidend onderzoek door het bureau Goudappel Coffeng, een dialoogbijeenkomst op 14 juni voor de inwoners en een raadsdebat op 18 oktober. Inwoners vinden dat er te hard wordt gereden en dat het kruispunt onoverzichtelijk is. De conclusie van het raadsdebat is dat een aantal maatregelen gerealiseerd wordt, zodat de snelheid zal afneemt en de kruising overzichtelijker wordt. De snelheid wordt beperkt door een 30 km zone in te stellen op het kruisingsvlak, de oversteek wordt verbeterd voor de voetgangers en het busstation gaat onderdeel uit maken van het centrum.

Middengeleiders

Het kruisingsvlak wordt verhoogd aangebracht en er komen middengeleiders. Een alternatief zou het verplaatsen van het busstation zijn, waardoor ruimte ontstaat om een rotonde te realiseren. ‘Op dit moment is de keus gemaakt gezien de grote impact van deze optie, om het busstation niet te verplaatsen. Op termijn kunnen we deze optie opnieuw onderzoeken waarbij we de gebiedsontwikkeling meenemen en de HUB (multimodaal knooppunt met voorzieningen: busstation Zuidwolde)’, meldt het college. Een ander alternatief is het instellen van een 30 km zone en geen middengeleiders aanbrengen. Hierdoor blijft de doorstroming gegarandeerd, maar blijven de voetgangers de oversteek als onveilig blijven ervaren.

Reacties