Herinrichting begraafplaats Zuidwolde fors duurder

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De ruiming en herinrichting van vak K van de begraafplaats in Zuidwolde valt 80.000 euro duurder uit. In de begroting was daarvoor 135.000 euro opgenomen op basis van een raming.

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat de kwaliteit van de aanwezige grond minder geschikt is dan oorspronkelijk ingeschat. Hierdoor is voor uitvoering van de werkzaamheden onvoldoende krediet beschikbaar.

Door de slechtere kwaliteit van de grond is het noodzakelijk grondverbetering toe te passen, waarmee in de oorspronkelijke raming geen rekening gehouden is. Door het uitvoeren van deze grondverbetering, wordt de lijkvertering geoptimaliseerd en de toegankelijkheid verbeterd, zodat nabestaanden goed de graven kunnen bezoeken. Ook worden hierdoor de natuurlijke waarden van dit gedeelte van de begraafplaats zoveel mogelijk hersteld.

Door uitvoering van de ruimingswerkzaamheden en de grondverbetering dient de bovengrondse afwerking, zoals de infrastructuur, beplanting en overige voorzieningen nog te worden uitgevoerd. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is een extra krediet benodigd van € 80.000 inclusief btw.

Lijkvertering

Indien de werkzaamheden uitgevoerd zouden worden conform de raming, dan zou dit in de toekomst tot problemen kunnen leiden, waardoor sprake kan zijn van een slechte lijkvertering en slechte toegankelijkheid van de paden. Op deze wijze wordt voorkomen dat in de toekomst alsnog grondverbetering zou moeten worden toegepast.

In de afgelopen jaren zijn hiermee volgens het college namelijk een aantal vergelijkbare ervaringen opgedaan. Zo was vak S, waar op dit moment op de begraafplaats in Zuidwolde wordt begraven, lange tijd –wegens wateroverlast – slecht toegankelijk voor nabestaanden. Om die reden heeft er, terwijl in het betreffende vak begraven wordt, een aantal jaren geleden grondverbetering plaatsgevonden.

Natuurvereniging

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden zijn afspraken gemaakt met de natuurvereniging Zuidwolde. De natuurvereniging heeft bovendien actief meegedacht over de wijze waarop de natuurlijke waarden van het vak zoveel mogelijk hersteld kunnen worden.

Ook is de Oudheidkamer Zuidwolde betrokken geweest bij het aanwijzen van de te behouden historische graven in dit vak. 25 grafbedekkingen zijn aangewezen om te behouden vanwege historische waarden. Deze grafbedekkingen worden geplaatst bij de in 2019 te bouwen herdenkingsmuur. Met nabestaanden van de geruimde graven zijn afspraken gemaakt voor het plaatsen van een herdenkingsplaatje op deze muur. De infrastructuur en aankleding rond deze muur moet worden uitgevoerd met het beschikbaar te stellen krediet.

Reacties