Cheque mannenkoor Ruunder Basalt voor kerk

De overhandiging aan Margriet Middelbrink.
Foto: Eigen foto

Ruinen – Voorzitter Margriet Middelbrink van het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Ruinen werd zaterdag verblijd met een cheque ter waarde van € 600,-. Dat was te danken aan mannenkoor Ruunder Basalt, naar aanleiding van het jubileumconcert. De overhandiging vond plaats voor een prachtig versierde kerstboom in de al even prachtige Mariakerk te Ruinen, onder toeziend oog van de aanwezige Kerstman en ds. Georg Naber.

Op zondag 25 november vierde het Ruiner mannenkoor Ruunder Basalt zijn 20-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan gaf dit koor met medewerking van het Popkoor 2000 en soliste Marty Buijs een jubileumconcert in de concertzaal van Café Brinkzicht (Hees) te Ruinen. Het werd een fijne muziekmiddag voor een goedgevulde zaal met een zeer enthousiast publiek.

Collecte

Na afloop van de optredens, waarvoor geen entree betaald hoefde te worden, werd bij de uitgang van de concertzaal een collecte gehouden. De opbrengsten van deze collecte zijn bestemd voor de voedselpakkettenactie van de diaconie van de Protestantse Gemeente Ruinen, bedoeld voor mensen die dat steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Tijdens de pauze van het jubileumconcert werden de achtergronden en bedoelingen van deze actie door ds. Georg Naber namens de Protestantse Gemeente Ruinen nader toegelicht. En of het aan deze toelichting heeft gelegen of aan het enthousiasme van het publiek voor de geleverde muzikale prestaties; evenals de optredens op het podium werd ook de opbrengst van de collecte een groot succes.

Reacties