Ewoud Bos uit Koekange op 4 bij GroenLinks Drenthe

Kandidaten GroenLinks.
Foto: Eigen foto

Meppel/Koekange – De leden van GroenLinks in Drenthe hebben Hans Kuipers opnieuw gekozen als lijsttrekker van GroenLinks voor de Provinciale Staten verkiezingen volgend jaar maart. Ewoud Bos uit Koekange staat op plaats vier.

Tijdens de  ledenvergadering van zaterdag in Podium Zuidhaege in Assen werden naast de kandidatenlijst ook het verkiezingsprogramma 2019-2023 vastgesteld en de hoofdlijnen van de verkiezingscampagne besproken.

Hans Kuipers is voor GroenLinks ook in de huidige statenperiode fractievoorzitter. Met zijn benoeming tot lijsttrekker geeft de partij aan dat ze de lijn van de afgelopen jaren wil voortzetten. Hierbij maakt GroenLinks gebruik, en valt de partij terug op, de ervaring van de huidige statenfractie, die wordt gevormd door Hans Kuipers en Henk Nijmeijer, die als nummer 2 op de lijst werd gekozen. De nummers 3, 4 en 5 op de lijst zijn Ria Haan, Ewoud Bos en Elke Tichelman. GroenLinks Drenthe verwacht dat het in maart 2019 goed is voor vijf zetels en ambieert deelname aan het provinciaal bestuur.

Programma

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Drenthe rust op drie pijlers: een stevige klimaatagenda, investeren in landschap en natuur, en kiezen voor fiets en openbaar vervoer. Als speerpunten zijn benoemd:

  1. Drenthe is in 2030 klimaatneutraal; dit betekent veel en forse inspanningen;
  2. Meer wind- en zonne-energie, samen met bewoners en met compensatie voor lagere inkomens;
  3. Transferia voor personen- en vrachtauto’s ontwikkelen in stadsranden;
  4. Als Groene Koploper investeert Drenthe in duurzame werkgelegenheid;
  5. Extra impuls voor net Natuur Netwerk Nederland en veel meer groen in de bebouwde omgeving;
  6. Chemische bestrijdingsmiddelen, antibiotica en kunstmest (dus ook lelieteelt) afbouwen;
  7. Alle ruimte voor biologische landbouw en diervriendelijke veeteelt;
  8. De subsidie aan Groningen Airport Eelde stopt vanwege CO2 voetafdruk, geluidhinder en natuur);
  9. Meer investeren in fietssnelwegen en openbaar vervoer en minder in autowegen;
  10. Transities (energie, vervoer, landschap worden vormgegeven door overheveling van budgetten: minder voor autowegen en meer voor fietssnelwegen, minder voor landbouw en meer voor natuur en landschap, minder voor fossiele energie en meer voor duurzame energie.

De verkiezingscampagne van GroenLinks vindt plaats van januari tot en met 21 maart en leunt sterk op de insteek die GroenLinks koos bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 en die voor de gemeenteraad van afgelopen maart. Er is een krachtige landelijke support met in de hoofdrol Jesse Klaver; sociale media spelen een belangrijke rol. GroenLinks zal fysiek zichtbaar zijn tijdens opvallende acties en vraagt via huis-aan-huis enquêtes naar de meningen van de burgers. In de campagne wordt GroenLinks zo zichtbaar als beweging, een lijn die sinds enkele maanden is ingezet en de komende jaren zal worden versterkt.

Reacties