Oude regeling jeugdsportsubsidie komt niet terug

Sportdialoog in september.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De oude regeling voor jeugdsportsubsidie komt zeker niet terug in De Wolden. Zoveel werd donderdagavond wel duidelijk in de raadsdiscussie over een op te stellen Sportnota. ‘Van die regeling worden we niet blij, dat geld verdwijnt zo in de exploitatie van de vereniging’, wist Pieter Groot (Gemeentebelangen) bijna zeker.

Tijdens een dialoogbijeenkomst over het sportbeleid, afgelopen najaar in de kantine van voetbalvereniging Wacker in de Wijk, werd wel duidelijk dat verenigingen wat problemen hebben met de nieuwe subsidieregeling, die meer uitgaat van subsidiëring van activiteiten. Albert Haar (D66) had daar gehoord dat verenigingen de manier van aanvragen te ingewikkeld vinden. ‘We kunnen de regeling toegankelijker maken.’

Mark Turksma (PvdA) vroeg zich af wat erop tegen is om gewoon de activiteiten te subsidiëren die georganiseerd worden. ‘Daarmee kunnen ze doen waarvoor ze opgericht zijn.’ Ook VVD’er Marcel Hulst vond dat clubs al de gemeentelijke doelstelling uitvoeren. Tjerk Idsinga (ChristenUnie) stond terughoudend tegenover het oude systeem. Hij gaf de voorkeur aan een subsidie op basis van door de gemeente vastgestelde doelen. Pieter Groot sprak van vernieuwende activiteiten.

Gezonde leefstijl

Volgens Marcel Hulst is het de vraag hoe sportverenigingen in ruil voor subsidie nog meer een bijdrage aan een gezonde leefstijl kunnen leveren. ‘Dan kom je al snel in de discussie over alcohol in de sportkantine of roken. We moeten als gemeente niets voorschrijven, maar je mag wel zaken benadrukken in de contacten.’ Het moet volgens Pieter Groot geen bijdrage in de exploitatie van een vereniging worden. Jeene Keizer (CDA) stelde vast dat er ook gehandhaafd moet worden als de gemeente voorwaarden aan de subsidie gaat stellen. ‘Dat willen we niet, je moet vertrouwen in de sportbesturen hebben.’

Bestuursleden

Er werd donderdagavond ook gediscussieerd over de problemen van verenigingen om bekwame bestuursleden te vinden. Een stelling hierover, dat de gemeente meer steun moet bieden om continuïteit te waarborgen, werd door Jeene Keizer omarmd. ‘Hier ligt een rol voor sportfunctionarissen met de expertise van SportDrenthe. Misschien kunnen we hier het overgebleven budget van 35.000 euro van 2016 en 2017 voor gebruiken.’

Marcel Hulst ziet een gemeentelijke rol weggelegd om samenwerking tussen verenigingen aan te jagen. Albert Haar zag wel een oorzaak voor de problemen bij besturen. ‘De omgeving waarin sportbesturen moeten werken wordt steeds ingewikkelder. De overheid stelt steeds meer eisen en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid nemen toe.’  Wat samenwerking tussen verenigingen betreft kwam Turksma met het voorbeeld van de beide voetbalclubs in Zuidwolde. ‘daar is een kantine verbouwd die strak tegen een andere aanligt, maar daar kan de gemeente niets aan doen.’

Sportcongres

De raadsleden keken in hun overpeinzingen ook naar het Sportcongres, dat voor woensdag 28 november op de agenda stond, maar niet doorging wegens gebrek aan belangstelling. ‘Sportclubs vinden het heel belangrijk, maar komen niet? Misschien zitten clubs juist op maatwerk te wachten’, vroeg Pieter Groot zich af. Idsinga kwam met het idee om een databank op te zetten waar mensen met bestuurservaring in kunnen. Groot verwierp dat idee: ‘Je kunt de mensen gewoon het beste rechtstreeks vragen voor een functie.’

Op de finale vraag wat voor ondersteuning de gemeente het beste kan bieden, werd toch vooral het aanjagen van samenwerking genoemd. Groot vond dat samenwerking alleen van onderop moet komen, maar zijn liberale collega stelde wel vast dat de gemeente soms wel eens een beslissend zetje kan geven. Samenwerking kan in ieder geval op bestuurlijk en administratief niveau. Wat het technische vlak betreft – trainingen – moeten verenigingen gewoon bij sportbonden aankloppen.

 

Reacties