Fietspad over Stiggeltie stapje dichterbij

Ecoduct Stiggeltie
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Het college van B en W mag proberen om met de provincie Drenthe en Het Drents Landschap tot overeenstemming te komen over de aanleg van een fietspad over ecoduct Stiggeltie. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf gisteravond groen licht voor deze veilige fietsverbinding van de Ommerweg naar Linde.

Het betekent niet automatisch dat deze optie ook werkelijkheid wordt, want de gemeente De Wolden moet flink in de slag met de partijen die Stiggeltie beheren. De raad vindt sowieso dat haast geboden is, omdat al zo lang wordt gewacht op een veilige oversteek van de N48. Dat liet ook voorzitter Martijn Mulder van Plaatselijk Belang Linde de raad weten. Mulder had cijfers voor de raadsleden: in 2015 gingen 128 leerlingen naar de middelbare school in Dedemsvaart, nu zijn dat er al 179. ‘Maar er zijn ook ouders die hun kinderen niet over dat viaduct laten gaan. Dat viaduct is een groot probleem en we hebben ook te maken met woon-werkverkeer fietsers, hobbyfietsers en mensen op snelfietsen. In de zomer zijn er veel recreatieve fietsers en vergeet het landbouwverkeer niet. Dát is een groot probleem, kijk eens naar de enorme breedte die deze voertuigen tegenwoordig hebben?’

Boodschap

De boodschap van Martijn Mulder was duidelijk en het probleem was ook allang geland bij de partijen. Het is niet alleen een geldkwestie, maar ook de factor tijd speelt een grote rol. Daarom diende het CDA bij monde van Eline Vedder een amendement in om het college een deadline mee te geven. ‘Op 1 april 2019 moet duidelijkheid zijn over het vergunningenproces en de grondverwerving’, betoogde Vedder. Ze waarschuwde voor de factor tijd. ‘Als de raad kiest voor goedkoop, een fietspad over het ecoduct, dan bestaat de kans in een slepende procedure te geraken.’ Vedder had onderzoek gedaan en hoorde van alle betrokken partijen dat ze het voorstel van het college uit de krant hadden moeten vernemen. ‘Onbegrijpelijk’, foeterde de Ruinerwoldse. ‘Wij kunnen alleen meegaan met dit voorstel als er op kort termijn duidelijkheid komt.’

Het amendement haalde het niet, alleen D66 steunde de CDA-fractie. De  andere partijen hebben het volste vertrouwen in het college dat het deze zaak tot een goed einde brengt, zeker na de uitleg van wethouder Mirjam Pauwels. Volgens haar is het keiharde ‘nee’ van de provincie intussen wat genuanceerder komen te liggen. ‘Onze deskundigen zeggen dat de ecologische natuurwaarden zelfs gelijk of beter worden als er een fietspad bij komt. Het ecoduct is namelijk nog niet volledig ingericht zoals dat zou moeten. De breedte maakt niet zoveel uit, vooral de inrichting is van belang.’ Ze zegde toe alle energie te investeren in het meenemen van de partijen in dit proces.

Groot wild

D66 was de enige partij die mordicus tegen was, vooral omdat het ecoduct gebouwd is voor de natuur. ‘De natuur heeft geen stem, maar het ecoduct is er niet alleen voor groot wild, maar ook voor kevers en insecten. Alle deskundigen zeggen dat medegebruik schadelijk is voor de natuur’, zei Albert Haar. Dat schadelijk verving hij na een opmerking van Mark Turksma (PvdA) door ‘niet wenselijk’. ‘Waarom bouwen we geen vrijstaand viaduct? We geven ook net zo makkelijk 750.000 euro uit voor een tunnel in de N375 omdat een paar bewoners elkaar makkelijk wil bereiken.’

Reacties