Kwart miljoen euro voor bouwplan Brink Ruinen

Ondernemers slaan de handen ineen.
Foto: Artizzl Media

Ruinen/Assen – Met een bedrag van 250.000 euro willen Gedeputeerde Staten bijdragen aan de herontwikkeling van de locatie van het voormalig garagebedrijf De Jong aan de Brink 41 in de kern van Ruinen. De familie Ten Oever wil op deze locatie winkelruimte realiseren, met daarboven een aantal huurappartementen. Het college stelt aan Provinciale Staten voor deze transformatie mogelijk te maken.

Aan de Brink 41 in Ruinen was tot voor kort een garagebedrijf gevestigd. Vanwege de ligging had het bedrijf beperkte mogelijkheden voor groei en verhuisde daarom in het voorjaar van 2018 naar het bedrijventerrein van het dorp. Een aantal lokale particulieren heeft de handen ineengeslagen en is met een plan gekomen dat op de locatie van de voormalige garage voorziet in extra winkelruimte en huurwoningen voor Ruinen. Zo komen er zes tweepersoons appartementen en worden er twee appartementen gerealiseerd voor eenpersoonshuishoudens.

Transformatie

Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk actief bij te dragen aan initiatieven die herontwikkeling stimuleren en verpaupering in de bebouwde kom tegengaan. Dat het plan in Ruinen door particulieren gezamenlijk is opgepakt en de nieuwbouw volgens de meest actuele inzichten wordt gebouwd, juicht gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) van harte toe: ‘We vinden het als provinciebestuur geweldig om te zien dat deze ondernemende inwoners van Ruinen gezamenlijk aan de slag zijn gegaan om te kijken hoe zij hun woonomgeving leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden. Het plan voor de transformatie van een voormalig garagebedrijf naar winkelruimte, mét daarboven betaalbare huurappartementen, vinden we dan ook een heel goed initiatief dat kan rekenen op onze steun. Daarnaast word ik als energiegedeputeerde blij van de plannen om de nieuwbouw energieneutraal te maken. De nieuwbouw wordt gasloos, voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp én er wordt gebruik gemaakt van luchtwarmte. Een mooie bijdrage aan de Drentse energietransitie.’

De subsidie voor de transformatie van de locatie in Ruinen wordt toegekend vanuit de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. De bouw wordt in 2019 gestart.

Reacties