Miljoen euro voor agrarisch waterbeheer in Drenthe

Familie Neppelenbroek een jaar terug.
Foto: Artizzl Media

Assen/Alteveer – De provincie Drenthe en waterschap Drents Overijsselse Delta stellen in totaal € 1.000.000,– subsidie beschikbaar voor diverse maatregelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Agrarisch ondernemers kunnen van deze subsidie gebruik maken voor maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van de bodemstructuur, reductie van erfemissies, beschermen van de waterkwaliteit en hydrologische maatregelen.

In De Wolden werd eerder al een project van de familie Neppelenbroek bij Zuidwolde gestart. Op het agrarisch bedrijf van de familie Neppelenbroek ging bijna exact een jaar geleden het project ‘Boeren met bodem en water’ officieel van start.  Dit project werd uitgevoerd onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarmee in Drenthe agrariërs, provincie en waterschappen beter willen samenwerken. Neppelenbroek stelde zijn bedrijf beschikbaar als demonstratiebedrijf voor agrariërs en andere geïnteresseerden.

Provincie en waterschap nodigen landbouwbedrijven uit om subsidie aan te vragen voor projecten ten behoeve van het DAW. De bedrijven kunnen de aanvragen bij de provincie indienen vanaf 26 november 2018 tot en met 8 januari 2019 via het provinciale subsidieloket: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/. Wij adviseren belangstellenden hiervoor contact op te nemen met LTO-Noord.

Jonge landbouwers

Gedeputeerde Staten hebben het Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwers 2018 vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019 via de website van http://RVO.nl.

Reacties