Vernieuwde prestatieafspraken huurwoningen De Wolden

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – Gemeente De Wolden, woningcorporatie Actium en huurdersplatform MEVM hebben de gezamenlijke prestatieafspraken voor de komende vijf jaar (periode 2019-2023) ondertekend. In deze meerjarige prestatieafspraken leggen de gemeente, corporatie en huurdersplatform vast wat elke partij bijdraagt aan het realiseren van de lokale, volkshuisvestelijke doelstellingen.

Enkele van deze doelstellingen zijn het mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, alle woningen verduurzamen voor 2040 en de leefbaarheid goed te houden in alle dorpen in De Wolden.

Leven lang wonen

Wethouder Jan ten Kate: “Deze prestatieafspraken die we nu hebben gemaakt zijn voor ons de basis om te zorgen voor een leven lang wonen. De gemeente wil actief inzetten om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk maken. Er ligt een ambitie om in 2040 alle woningen in De Wolden energieneutraal te maken; dit kunnen wij niet alleen, hier hebben we Actium en MEVM voor nodig. Naast deze ambities kijken wij als gemeente, ook hoe en welke (financiële) instrumenten wij kunnen inzetten om deze doelen te bereiken en onze inwoners te ondersteunen.”

“De belangen van alle huurders van Actium in gemeente De Wolden zijn op een goede manier behartigd in de prestatieafspraken”, aldus Henk Oostland (voorzitter huurdersplatform MEVM). De komende jaren investeert Actium fors in de kwaliteit van haar woningen door deze te verduurzamen. Het MEVM coacht op haar beurt huurders om zelf energie te besparen. “Met deze afspraken laten we zien dat we de betaalbaarheid en de duurzame kwaliteit van de huurwoningen serieus blijven nemen.”

Niet voldoende

Elles Dost (directeur-bestuurder Actium): “Voor sommige huurders is een betaalbare woning alleen niet voldoende. Zij hebben een extra steuntje in de rug nodig. Ook voor deze huurders zijn wij er. Zo willen we graag in samenwerking met de gemeente de VoorzieningenWijzer inzetten om betalingsproblemen te voorkomen.”

De prestatieafspraken zijn in goed overleg tussen de drie partijen tot stand gekomen. De gedeelde verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt is hiervoor het uitgangspunt. Het aantal sociale huurwoningen blijft stabiel, verkoop van woningen wordt gecompenseerd door (levensloopgeschikte) nieuwbouw.

Reacties