Provincie steunt groen gas- en waterstofpilot in Ansen

In Ansen is zelfs een kunstwerk als symbool van het duurzame dorp.
Foto: Artizzl Media

Ansen/Assen – Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten de Letter of Support voor de groen gas- en waterstofpilot in Ansen te ondertekenen. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten de pilot, om de technologie te testen, positief uitdraagt. De pilot betreft het testen van de AH2PD installatie in Ansen.

Gedeputeerde Staten hebben deze zomer subsidie verleend voor de voorbereiding van de pilot met een bedrag van € 83.470,-. De subsidie heeft betrekking op de voorbereidende activiteiten van de pilot, zoals de opbouw en het testen van de installatie.

Als het aan de ambitieuze wethouder Jan ten Kate ligt, maakt de complete gemeente over vijf jaar alleen nog maar gebruik van groen gas. ‘Wij hebben de Rendo uitgedaagd om een convenant te ondertekenen om de hele gemeente op groen gas te zetten’, aldus de wethouder donderdag in de raadsvergadering.

Gasleidingen

Ten Kate benadrukt al langer dat de huidige gasleidingen gewoon moeten blijven bestaan, om te kunnen gebruiken voor het transport van groen gas. Dat groene gas moet komen uit bijvoorbeeld vergisting van gft-afval, bermgras of mest. De landelijke overheid wil een aardgasloze toekomst en dus ook nieuwbouw zonder gasleidingen, Ten Kate vindt dat een brug te ver. ‘Wij kunnen het netwerk goed gebruiken voor groen gas. Alleen lukt dat niet binnen de drie uitzonderingsregels die het Rijk heeft vastgesteld, we moeten dus met ene goed onderbouwd plan komen’, aldus Ten Kate. In Ansen, toch al heel actief op duurzaam gebied, komt een proef.

Ten Kate reageerde hiermee op vragen van Mark Turksma (PvdA) over het aansluitverbod van nieuwe woningen op het aardgasnetwerk, dat sinds 1 juli van kracht is. ‘Hierdoor kan nieuwbouw behoorlijk duurder uitpakken. In landelijke gebieden als de onze zijn alternatieven als warmtenetten niet direct een oplossing’, wist Turksma. Jaap Wiechers wees ook al op het probleem van leidingloze aansluitingen.

Reacties