Amendement tegen tunnel N375 bij Gijsselterweg

Actie voor veilig verkeer.
Foto: Hennie Kuijer

Zuidwolde – Een tunnel in de N375 bij de Gijsselterweg is wat de fracties van D66, PvdA en ChristenUnie niet echt noodzakelijk. Om de andere partijen zover te krijgen, werd een amendement ingediend. Achterliggende gedachte is dat de aanwezige alternatieve en logische route via de N375 en de Leeuwte niet of nauwelijks leiden tot vertraging.

Van belang is ook dat de aanleg van een tunnel op die plek de gemeente een bedrag van 750.000 euro kost. De provincie betaalt eenzelfde bedrag mee. Volgens Jaap Wiechers (ChristenUnie) zijn de fietsers nu al veilig. ‘En de alternatieve routes voor de auto’s kosten geen extra tijd tot een minuut. Daarnaast gaat een eenzijdige tunnel bij veel verkeer problemen opleveren bij de doorstroming’, aldus Wiechers.

Volgens Mark Turksma (PvdA) zijn de geplande landbouwsluizen in de N375 een compromis aan de agrarische sector. ‘Waar omwonenden gewoon fors moeten omrijden met de auto, krijgt de tractor wel doorgang. Een vreemde visie op veiligheid, maar het kan nog gekker’, verwees Turksma naar de aan te leggen tunnel in de Gijsselterweg. ‘Zo’n smalle, waar verkeer maar vanuit één richting tegelijk gebruik van kan maken. Nu net op een punt waar auto’s en landbouwverkeer, met een kleine omweg via de Postweg, gewoon van de bestaande rotonde gebruik kan maken. Voetgangers en fietsers houden de huidige fietstunnel.’

Even parkeren

Turksma zei dat de PvdA weet niet welke wethouder nu weer iets heeft beloofd, verwijzend naar de rotonde bij de Koekangerveldweg. ‘Maar dit slaat werkelijk nergens op. € 750.000,- voor de tunnel Gijsselte kunnen we beter even parkeren. De PvdA is samen met D66 en de ChristenUnie voor een proef met tijdelijk afsluiten om dit effect te meten, pas daarna beslissen we.’

Albert Haar (D66) stelde ook vast dat het aantal hardrijders op de Gijsselterweg erg groot is en dat de automobilisten vooral daardoor veel tijdwinst halen. ‘Het is volstrekt onverantwoord om daar anderhalf miljoen euro in te steken.’

Het amendement komt vanavond in stemming, dan zal duidelijk worden of de andere fracties deze mening ook zijn toegedaan.  Omwonenden van de Gijsselterweg en inwoners van Ruinen hebben juist lang gestreden voor openhouden van de oversteek door een rotonde of een tunnel. Ze waren blij met het plan dat door provincie en gemeente werd gepresenteerd

Reacties