Mediation rond gebruik CH-terrein levert niets op

Bijeenkomst van ondernemers in 'de Loods'.
Foto: Artizzl Media

Veeningen – De poging tot mediation om de omwonenden van het CH-terrein in Veeningen en de gemeente nader tot elkaar te brengen, heeft geen resultaat opgeleverd. Dat laat woordvoerder Arjen Kuindersma namens de omwonenden weten.

‘We konden het wel eens worden over het gebruik van “de loods”, wat betreft besloten evenementen met alleen achtergrondmuziek, maar het punt van versterkte muziek bij openbare (buiten)evenementen bleek een te heet hangijzer en niet verder onderhandelbaar. De gemeente opperde een aparte vergunning voor het gebruik van de loods, maar wij vonden dat het om een totaalpakket ging en wezen deze mogelijkheid daarom af’, laat Kuindersma weten.

Voorwaarde

Zoals bekend hebben omwonenden van het concoursterrein te Veeningen 1 in de gemeente De Wolden te maken met een toenemend aantal paardenevenementen aldaar. Na de bouw van de hal, die gerealiseerd werd onder voorwaarde dat het gebruik ervan beperkt zou worden tot ontvangsthal voor sponsoren en gasten van het jaarlijkse concours, volgde een aanvraag voor algemeen gebruik van terrein en loods voor niet paardgerelateerde evenementen.

‘Op diverse manieren en momenten hebben wij onze mening hierover kenbaar gemaakt, maar dat verhinderde B en W niet om op 22 december 2016 een vergunning te verlenen voor 5 openbare en 12 besloten evenementen. Daartegen hebben 26 bewoners bezwaar aangetekend en zij zijn door de Bezwarencommissie op 11 mei 2917 in het gelijk gesteld. Omwonenden vinden de handelwijze van de gemeente onbegrijpelijk en zetten hun verzet daartegen voort.’

Na lang wikken en wegen en een “ingebrekestelling” stelde gemeente mediation voor. ‘Hoewel wij hiervan nut en noodzaak niet echt inzagen, zijn wij daarmee akkoord gegaan.’

Nieuw besluit

De mediation leidde uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat, dat betekent dat de gemeente een sowieso nieuw besluit moet nemen. Volgens Kuindersma omdat de bezwarencommissie de omwonenden op 11 mei 2017 in het gelijk heeft gesteld. De gemeente was het daar niet mee eens en zal een en ander “beter onderbouwen”, maar veel verschil zal dat niet maken.’ Kuindersma geeft nu al aan dat de omwonenden de dan gewijzigde vergunning gaan aanvechten bij de bestuursrechter.

‘Het is dus bepaald niet zo dat omwonenden zich niet inschikkelijk hebben getoond. CH De Wolden houdt vast aan evenementen met versterkte muziek en wij vinden dat een brug te ver. De vrees voor een algemeen evenemententerrein en veel meer overlast wordt daarmee bewaarheid. In zekere zin is er nu al sprake van een (paardgerelateerd) evenemententerrein. Feit is dat het inmiddels is uitgegroeid tot een concoursterrein, waar jaarlijks twee en in 2019 drie concoursen plaatsvinden. De overlast betreft daarmee 18 dagen. Behalve overlast van versterkte muziek en omroepinstallaties is er sprake van overlast wat betreft licht, verkeer en luidruchtig gedrag na afloop van feestjes ‘s nachts, maar men heeft dat steeds terzijde geschoven als zijnde niet het onderwerp van de mediation’, zegt de woordvoerder van de buurt. Alleen de toezegging van het instellen van een ‘Klankbordgroep’ met betrekking tot de huidige situatie staat nog.

Reacties