Groen Lintje voor energieKansen

Erik Verheijen van GroenLinks (rechts) feliciteert Albert Smand met het Groene Lintje.
Foto: GroenLinks

Ansen – Erik Verheijen reikte dinsdagavond namens GroenLinks De Wolden het groene lintje uit aan voorzitter Albert Smand van energieKansen. Dat gebeurde in dorpshuis Bastogne in Ansen. In zijn speech noemde Erik Verheijen vooral dat energieKansen laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn.
‘EnergieKansen geeft ons een voorbeeld hoe je uit dilemma’s kunt komen die er vaak spelen in het debat over de vraag: hoe houden we onze planeet leefbaar? Terwijl in de gemeenteraad van de Wolden er maar geen duidelijke doelstelling geformuleerd kon worden wat we willen bereiken in de vermindering van de CO2 uitstoot, waren het burgers in Ansen die niet wilden wachten op de overheid, maar zelf het initiatief namen om af te spreken dat Ansen in 2020 energieneutraal wil zijn’, aldus Verheijen.

Van links naar rechts Ruurd van der Veen en Albert Smand (EnergieKansen), Imke Berghuis en Taco Overvliet (GroenLinks De Wolden) en Deet Hoogveld (EnergieKansen).

Voorlichting

Na de werkgroep Duurzaam Ansen, die vooral veel voorlichting gaf aan de inwoners en energiescans liet uitvoeren, werd de coöperatie energieKansen opgericht waar alle inwoners in kunnen participeren. Alle aspecten van duurzaamheid en van de Trias Energetica komen aan de orde en worden aangepakt: energie opwekken, energie besparen maar ook op een duurzame en verantwoorde wijze omgaan met energie, grondstoffen en leefomgeving. Het project zonneweide in Rheebruggen werd aangepakt en er zijn plannen voor biovergisting.

EnergieKansen is volgens GroenLinks met deze initiatieven zowel profetisch als ook innovatief en laat zien dat overheid en burgers elkaar ook nodig hebben. ‘Maar laat ook zien dat je niet passief moet wachten op de overheid, maar ook zelf gewoon kunt en moet beginnen, enthousiast en voortvarend aan de slag kunt gaan. Geweldig inspirerend.’

Energietransitie

In zijn dankwoord gaf Albert Smand nog aan dat er een grote taak ligt voor de overheid en de gemeente. ‘Willen we de energietransitie goed aanpakken en met vaart bewerkstelligen, dan zijn er middelen nodig om dit te doen. Nu wordt er vaak alleen met vrijwilligers gewerkt, indien er middelen zijn om ook mankracht in te huren dat zal de transitie nog voortvarender kunnen worden aangepakt.’

Reacties