Gemeente op zoek naar Raspaard 2018

De organisatie van de Ouderendag won het laatste Raspaard.
Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – In januari 2019 is het weer zover. Dan wordt bekend welk initiatief met de titel Raspaard 2018 naar huis gaat. Welk initiatief heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd? Inwoners kunnen initiatieven uit onze gemeente benoemen en het college van burgemeester en wethouders haalt hieruit de winnaar. Wie een initiatief kent dat in aanmerking komt voor deze titel, kan op www.dewolden.nl een formulier invullen.

In januari van dit jaar won de organisatie van de Ouderendag De Wolden het Raspaard. Bij de laatste Ouderendag stond het paard parmantig op een tafeltje bij de ingang. ‘Als gemeente kunnen we op verschillende manieren gebruik maken van de kennis en ervaring van inwoners en organisaties. In veel gevallen vergroot dit het begrip en betrokkenheid bij een plan of beleid. Het komt de kwaliteit, creativiteit en duurzaamheid ten goede. Interactie en participatie tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente, vormen daarvoor een belangrijke toegevoegde waarde.’

Samenleving

Wanneer mensen participeren in plannen van de gemeente, of de gemeente participeert in plannen van de inwoners, dan dragen we samen bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent. Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeentelijke organisatie: samen werken we aan een mooi De Wolden. Dat is het uitgangspunt. En daar zijn we trots op. Door jaarlijks één van de vele initiatieven van onze inwoners uit te roepen tot Raspaard De Wolden, laten we zien dat we als gemeente trots zijn en respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven presteren.

Nomineren

Om iemand, een project of een gebeurtenis te nomineren voor het Raspaard 2018 moet het nominatieformulier worden ingevuld. Dat kan via http://www.dewolden.nl. Een nominatie moet uiterlijk vrijdag 30 november bij de gemeente binnen zijn.

Waar moet het initiatief aan voldoen om genomineerd te worden: het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep personen; deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen met een initiatief in gemeente De Wolden; het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein zijn; de prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de leefomgeving en aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdag 30 november 2018 binnen zijn.

Reacties