Nieuw fietspad Meppelerweg direct van waarde

Zuidwolde – De gemeenteraad van De Wolden besloot vorig jaar in alle wijsheid om een nieuw vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Meppelerweg in Zuidwolde. Woensdagmiddag kwam definitief een einde aan een jarenlange discussie toen wethouder Mirjam Pauwels het fietspad officieel had geopend. Natuurlijk was het pad al enige weken begaanbaar, maar bij een project met zo’n voorgeschiedenis past nu eenmaal een feestje.

‘Het is met 1.200 meter niet het langste nieuwe fietspad, maar er is wel heel lang over gesproken’, vertelde de wethouder de verzamelde gasten in De Zuiderhof. ‘Het was voor automobilisten, fietsers en wandelaars geen prettige weg, dus er moest iets gebeuren. Er ligt allang een fietspad vanaf Veeningen tot de Westerveldseweg, maar voor het vervolg lagen heel wat hobbels op de weg. Ten eerste de financiën, want er was geen subsidie voor dit pad buiten de bebouwde kom. Ook de hele inpassing had wat voeten in de aarde, maar iedereen zag de wenselijkheid.’

Inpassing

Die inpassing had onder andere te maken met het eventueel kappen van karakteristieke eikenbomen, met omwonenden én met grondaankopen. Er werd overlegd met verschillende partijen, uiteindelijk kwam er een plan uit dat ieders goedkeuring kon verkrijgen. Een plan dat, nu het gereed is gekomen, positief wordt ontvangen. ‘Dit is tevens een opwaardering van de entree van Zuidwolde. Uitvoerders hebben ook al aangegeven dat ze pas in de gaten hadden hoe druk deze weg wel niet is, op et oment dat je er aan het werk bent.’

Het fietspad vormt volgens Pauwels de ontbrekende schakel in een veilige fietsverbinding tussen Veeningen en Zuidwolde. ‘We hebben ons ingezet om een duurzame fietsroute te creëren die goed past in het landschappelijke karakter van De Wolden. De aanleg was een uitdaging: we mogen dan ook trots zijn op het resultaat.’

De wethouder opende het pad met een parmantige stap door een raamwerk met papier. Dat deed ze nadat een groep wielrenners tevreden passeerde en op de achtergrond en grote shovel met veel te hoge snelheid langs denderde. Een bewijs dus dat het fietspad noodzakelijk was.

Reacties