Forse daling aantal WW-uitkeringen in De Wolden

Foto: UWV

Zuidwolde – Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in september. Dit geldt vooral voor landbouw en de bouw. Op jaarbasis neemt de WW in Drenthe af met 28 procent. Dit is sterker dan de landelijke daling. In De Wolden daalde het aantal personen in de WW in een jaar tijd van 450 naar 323 in september 2018. dat zijn er trouwens el twee meer dan in augustus (321). De daling op jaarbasis bedraagt ruim 28%.

Van de ww’ers in De Wolden hebben er 12 de leeftijd van jonger dan 27 jaar, zitten er 99 in de categorie 27-50 jaar en 212 zijn 50 jaar of ouder.

Eind september telde Drenthe 8.485 WW-uitkeringen. Dat is 3,4% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 197 uitkeringen (-2,3%). Dit is meer dan de landelijke afname van 1,6%.In vrijwel alle sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van vorige maand. De grootste afname is er in landbouw (-8,9%) en bouw (-6,5%). Een toename van het aantal WW-uitkeringen is zichtbaar in horeca (+3,9%).

Sterke daling

Ten opzichte van vorig jaar blijft de forse daling van de afgelopen maanden aanhouden. Afgelopen maand – september 2018 – is de afname in Drenthe op jaarbasis 28% (-3.297 uitkeringen). Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 22%. De afname in Drenthe is met name groot in de bouw. Hier is het aantal personen met een WW-uitkering meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar (-52,2%). Het betreft met name bouwarbeiders (schilders en metaalspuiters, timmerlieden, bouwarbeiders ruwbouw en bouwarbeiders afbouw). Ook vanuit de uitzendbranche is de WW flink gedaald het afgelopen jaar. Hier is het aantal WW-uitkeringen met ruim een derde afgenomen (-35,5%). Ook in het uitzendwezen zijn het met name de bouwarbeiders die minder vaak een WW-uitkering hebben. Hulpkrachten bouw en industrie (o.a. productiemedewerkers) zijn vanuit een uitzendbureau ook in mindere mate op een WW-uitkering aangewezen.

Nederland

In alle provincies van Nederland heerst hetzelfde beeld. Op maandbasis daalt de WW met een landelijk gemiddelde van 1,6%, variërend van 1,0% in Utrecht tot 2,3% in Drenthe en Friesland. Op jaarbasis daalt de WW sterk met een gemiddelde van 22,0%. De grootste daling is zichtbaar in Drenthe (-28,0%). De kleinste daling kent Utrecht (-18,8%).

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in september af. UWV verstrekte eind september in de provincie Groningen 9.212 WW-uitkeringen; 2,3% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind september 27,1% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in september met 2,0% gedaald naar 10.632. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 24,9%.

Werkfestival

Op woensdag 31 oktober vindt op het Suikerunie terrein in Groningen de grootste banenmarkt van het Noorden plaats: het Werkfestival! Een ‘bannerloos’ banen- en beroepenfestival waar zo’n 10.000 bezoekers worden verwacht en waar het draait om belevingen, ontmoetingen en ervaringen. Het festival wordt georganiseerd door Werk in Zicht, het samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten, SW-bedrijven en UWV uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Werkzoekenden kunnen op diverse ingerichte pleinen op ontdekkingstocht door te experimenteren en zelf aan de slag te gaan in de kansrijke beroepen. Werkzoekenden kunnen zich inschrijven op www.werkfestival.nl. De toegang is gratis. Tevens kunnen zij zich inschrijven voor de Networkapp, een speciale app die onder andere werkzoekenden en werkgevers vooraf met elkaar matchen op vacatures. Voor meer informatie en aanmelden kan je terecht op www.werkfestival.nl

Reacties