Hoofdstraat Zuidwolde centraal op twee avonden

Foto: Artizzl Media

Zuidwolde – De gemeente De Wolden en Plaatselijk Belang Zuidwolde houden woensdag 17 oktober een inloopavond over het project Hoofdstraat Noord/Zuid in Zuidwolde. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De avond vindt plaats in het gemeentehuis.

Met het project Hoofdstraat Noord/Zuid wordt onder andere gezorgd voor het creëren van een veiligere ruimte voor voetgangers; het daarvoor verwijderen van bomen; het opnieuw inrichten van parkeerplaatsen en openbaar groen en betere verlichting.

Tijdens de inloopavond zijn alle details van het project te zien en welke plannen en ideeën er zijn. De aanwezigen worden vooral uitgenodigd om hun mening te geven.

Debatavond

Een avond later staat de reconstructie van de kruising Meppelerweg / Hoofdstraat / Steenbergerweg op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat om een raadsdebat als vervolg op de dialoogbijeenkomst van 14 juni. Die begon met ene kijkje ter plekke. Op donderdag 18 oktober om 19.30 uur vindt het Raadsdebat over dit onderwerp plaats. Aan de hand van 4 stellingen gaan de fracties in debat. De stellingen zijn: 1. Om de verkeersveiligheid te vergroten is een rotonde noodzakelijk; 2. Door het instellen van een 30 km zone op het kruisingsvlak verbetert de kwaliteit van het centrum; 3. Dankzij verschillende verkeersremmende maatregelen te nemen wordt de situatie veiliger en 4. De HUB ontwikkeling speelt geen rol bij de aanpassing van de kruising.

Iedereen is bij beide avonden welkom.

Reacties