Aanleg fietspad langs Ruinerweg goed op stoom

Echten – De aanleg van jet fietspad langs de Ruinerweg van Echten naar de rotonde in de N375 is aardig goed op stoom. Het eerste deel door het bos tot de bosrand moet dit jaar nog gereedkomen. Het deel tot de rotonde staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019.

Het tracé van het fietspad is globaal tot aan de bosrand uitgegraven. Op dit deel kunnen de nutsbedrijven dan ook starten. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om verouderde leidingen te vernieuwen. Hiervoor zijn ongeveer vijf weken ingepland. Daarna wordt dit deel van beton worden voorzien. Dit zal, zoals nu gepland is, in week 46 moeten gebeuren.

Werkschuur

Tijdens een informatieavond in de oude werkschuur van Staatsbosbeheer, konden belangstellenden voor de zomer hun ideeën kenbaar maken en ook kennisnemen van de plannen die er al zijn. Vanuit de gemeente is vastgesteld dat er een fietspad moet komen waar extra waarde aan toegekend moet worden. Glow-in-the-dark werd vorig jaar al geroepen, een fietspad dat het omfietsen waard is, maar ook om de Boswachterij Ruinen te promoten.
Er zijn verschillende initiatieven ontplooid. Zo worden voorbereidingen getroffen om de luchtwachttoren op een of andere manier toegankelijk voor publiek te maken. Uitvoering in 2020. Tevens bestaan er plannen voor recreatiepark van Harte, waar twee jaar geleden nog een asielzoekerscentrum dreigde te komen. Op de voormalige locatie van Staatsbosbeheer komt een pannenkoekenrestaurant, opening in april 2019.

Mountainbikers

Het weggedeelte voor auto’s ondergaat een verandering om de snelheid er uit te krijgen en om de oversteek van fietsers veiliger te maken. Voor mountainbikers wordt een nieuwe ATB route aangelegd, op initiatie van WTC Ruinen. Gedacht wordt om dit in het eerste kwartaal van 2019 te realiseren. In het tweede kwartaal van volgend jaar moeten social sofa’s gerealiseerd worden, dat zijn kleurrijke mozaïekbanken, die door inwoners zelf ingevuld moeten worden.

Ook is er vanuit omwonenden en gesteund door Dorpsbelangen nog weer eens de zorg uitgesproken over het aansluitpunt van het fietspad naar de Ruiterweg / Fluitenbergseweg. Daar wordt een onveilig punt voorzien. Inmiddels is dit punt in de plannen herzien en zijn de contouren duidelijk zichtbaar. Of dit de ideale oplossing is, zal de toekomst leren.

Reacties