Bevorderen van gebruik van AED in Zuidwolde

De AED-kast wordt door Dorpsbelangen aangeboden aan Hilda Kalter.
Foto: DB Zuidwolde

Zuidwolde – Om het gebruik van de AED bij een reanimatie te bevorderen, hebben Jan Willem Bond en Johan Meijer namens Dorpsbelangen Zuidwolde een zogenaamde buitenkast geschonken aan Hilda Kalter van de Boerhoorn.

Bij de Boerhoorn was al een AED aanwezig maar die hing binnen en was niet aangemeld bij HartslagNu. Door de AED buiten te plaatsen en deze aan te melden bij HartslagNu is de AED beschikbaar voor reanimaties in de omgeving van de Boerhoorn. Daarmee wordt de overlevingskans vergroot van iemand die een hartstilstand krijgt.

Hartstilstand

Dagelijks worden mensen getroffen door een hartstilstand. Snel ingrijpen en effectief reanimeren kan een mensenleven redden. Met behulp van een AED kan de reanimatie effectiever verlopen. Daarom is er in Nederland een netwerk van burgerhulpverleners die, bij een hartstilstand, door de meldkamer Ambulance opgeroepen worden om te gaan reanimeren. Zij kunnen vaak eerder ter plaatse zijn dan een ambulance.

De buitenkast bij de Boerhoorn is beveiligd met een cijferslot waarvan de code bekend is bij HartslagNu en die meegezonden wordt in het bericht waarmee de burgerhulpverleners opgeroepen worden. Op die manier kan er geen misbruik van de AED gemaakt worden.

Dorpsbelangen Zuidwolde wil de beschikbaarheid van AED’s in Zuidwolde bevorderen door de aanschaf van een buitenkast gedeeltelijk te subsidiëren. Wie ook beschikt over een AED en deze ook buiten wil ophangen, stuur dan even mail via het contactformulier op www.dorpsbelangenzuidwolde.nl.

Reacties