Vrijwillige Thuisondersteuning zoekt vrijwilligers

Binnenkort is er weer een vrijwilligersfestival.
Foto: Artizzl Media

De Wijk – Voor uitbreiding van het huidige team Vrijwillige Thuisondersteuning (VTO) zoekt Welzijn de Wolden in samenwerking met ViP De Wolden, nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger van de VTO bied je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft. Er is een informatiebijeenkomst op 18 oktober in ontmoetingscentrum De Havezate.

Hulp van de Vrijwillige thuisondersteuning is vooral praktisch of emotioneel van aard en kan op verschillende manieren: gezelschap, huisbezoek ter verlichting van de mantelzorger, hulp bij vrijetijdsbesteding of samen ‘er op uit’. Daar waar dat gewenst is, begeleid je mensen in stapsgewijze verbeteringen, bijvoorbeeld het vinden en deelnemen aan een vrijetijdsbesteding. Je verricht geen medische handelingen of huishoudelijke taken.
Het gaat om een inzet van ongeveer één tot vier uur per week. Voor de vrijwilligers is er begeleiding en indien nodig of gewenst mogelijkheden voor training.

De bijeenkomst is vrijblijvend, maar aanmelden wordt op prijs gesteld. De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur in ontmoetingscentrum De Havezate te De Wijk. Aanmelden of meer info kan via [email protected], telefonisch via 0528-378686 of via de website www.vipdewolden.nl

Reacties