Wezeboom en Rozebottel gestart met IPC

Leerlingen van obs De Wezeboom.
Foto: Wolderwijs

Oosteinde – Op o.b.s. De Wezeboom in Oosteinde en o.b.s. De Rozebottel in Koekange hangen ze de vlag uit. Beide scholen zijn dit schooljaar gestart met IPC (International Primary Curriculum), een eigentijds onderwijsprogramma waar effectief leren voorop staat.
“We wilden iets ‘anders’. De wereld waarin we leven verandert, de manier waarop we met elkaar omgaan verandert en dus ook het onderwijs. Het draait niet meer om kennis alleen”, zegt schooldirecteur Chantal Jurjens.
IPC Nederland biedt een curriculum dat aansluit op die ontwikkelingen. Zo worden de leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren ze doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en aandacht voor internationale ontwikkeling en andere culturen is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Startschot

Afgelopen week is het startschot gegeven voor de eerste unit. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een periode alle zaak- (wereldoriëntatie) en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan niet meer op zichzelf, maar zijn met elkaar verstrengeld. Hierdoor kunnen de leerlingen de diepte in en leren ze verbanden zien en leggen.
“Wat een enthousiasme en motivatie onder de leerlingen én leerkrachten bij deze start. Wat een energie gaat er door de school. Stralende koppies die om 14.00 uur nog geen zin hebben om naar huis te gaan. Ze kunnen niet wachten op de volgende middag met IPC. Wat werkt nu beter dan intrinsieke motivatie, zelf willen leren en ontdekken”, merkt Chantal verheugd op.

Reacties