Muziek klinkt weer in de kerk van Koekange

Proper orgel in Koekange
Foto: Prot Gem Koekange

Koekange – Feest in de kerk van Koekange. Op vrijdagavond 28 september wordt het nieuwe Proper-orgel in de kerk van de Protestantse gemeente in Koekange in gebruik genomen. Het orgel is het afgelopen jaar volledig gerenoveerd. Het binnenwerk van het orgel uit de Gereformeerde kerk in Arum is gerestaureerd en overgeplaatst naar Koekange. Ook is een vrij pedaal toegevoegd.

Op deze feestelijke avond zal Gastorganist Bert Gelderman uit Zalk een klankdemonstratie verzorgen van het gerenoveerde orgel. Vervolgens zullen enkele organisten van de plaatselijke kerkelijke gemeenten het orgel bespelen. Bert Gelderman sluit de avond af met een orgelconcert. De gemeente nodigt geïnteresseerden uit bij deze feestelijke avond aanwezig te zijn. Het begint op 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur)

Historie orgel

Reeds in 1911 werd er een orgel geplaatst in de toenmalige Hervormde kerk in Koekange door J. Proper. Dit werd tot begin jaren ’70 van de vorige eeuw gebruikt. Het was toen dusdanig versleten dat het niet meer bruikbaar was. De gemeentezang werd begeleid met een elektronisch orgel.

Begin jaren ’80 (ten tijde van de restauratie van het kerkgebouw) kochten de heren Adolf en Nutma pijpwerk en een windlade van een orgel in Hardinxveld-Giessendam. Dit werd aangepast en in de bestaande Proper orgelkas geplaatst.

Begin van deze eeuw komt het orgel uit de Gereformeerde kerk in Ruinen beschikbaar. Adolf en Nutma passen dit orgel aan voor plaatsing in de bestaande orgelkast. De speeltafel komt los van het orgel te staan en het orgel wordt elektro-pneumatisch aangestuurd.
Sinds enkele jaren vertoonde dat orgel ernstige veroudering onder meer in de gehele windvoorziening, waardoor het gebruik van het orgel een groot probleem werd. Ook de complexe bouw en het elektro-gedeelte van het orgel vormen een behoorlijke uitdaging qua onderhoud.

Tweedehands

Na advies van de Vereniging voor Kerkrentmeestelijk Beheer in Dordrecht werd besloten op zoek te gaan naar een tweedehands orgel.

Via orgelmaker Wimmenhove uit Hoogeveen kwamen de kerkrentmeesters op het spoor van een orgel uit 1895 met 1 klavier (volledig mechanisch). Dit orgel stond in de voormalige Gereformeerde kerk te Arum (Friesland). Qua bouwperiode, omvang en klankkleur past dit orgel exact bij de orgelkas zoals deze in onze kerk aanwezig is. Na bezichtiging en bespeling is begin 2015 tot aanschaf overgegaan en heeft orgelmaker Wimmenhove de opdracht gekregen tot volledige renovatie / restauratie van het binnenwerk van dit orgel en plaatsing hiervan in de bestaande orgelkas in Koekange. Als uitbreiding op het “Arum-orgel” zal een nieuw vrij pedaal worden toegevoegd. Enkele weken later heeft Wimmenhove het volledige orgel in Arum gedemonteerd en overgebracht naar zijn werkplaats c.q. opslagplaats.

Reacties