Deel van Koekangerweg naar Weerwille wordt een fietspad

Voorbij de brug links komt het nieuwe wegvak.
Foto: Artizzl Media

Weerwille – Het wegvak van de Koekangerweg tussen de Wold Aa en De Weidenweg wordt een fietspad. In het land daarnaast wordt dan een nieuwe weg aangelegd. Dat is het voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad, dat afwijkt van het project Fietspad Koekangerweg.

Het oude plan was een fietspad aan te leggen, maar het college komt nu met het voorstel een nieuwe rijbaan aan te leggen en de oude rijbaan in gebruik te nemen als vrijliggend fietspad. Dat kost 150.000 euro extra. Voordeel is dat de gemeente niet langer grond van verschillende particulieren hoeft te kopen, waarbij onteigeningsprocedures werden verwacht. Aanwonenden zagen het plan toch al niet zitten. In het nieuwe plan kan gebruik worden gemaakt van een strook grasland van Staatsbosbeheer.

Plaatselijk belang

In 2017 werd besloten om een fietspad aan te leggen langs de Koekangerweg tussen Oosteinde en Weerwille. Het deel van Oosteinde tot de Wold Aa, in totaal 1,8 kilometer, ligt er inmiddels, de overige 500 meter wordt anders aangepakt. Dat komt naar voren uit overleg tussen Plaatselijk Belang en aanwonenden. De weg die fietspad wordt, is dan nog wel berijdbaar voor bestemmingsverkeer.

Het is de bedoeling om dit najaar nog te starten met de werkzaamheden, als de omgevingsvergunning verleend is. De kosten voor het project waren gesteld op 665.000 euro, maar komen nu uit op 815.000 euro. Twee ton daarvan wordt door de provincie betaald.

Om een vrijliggend fietspad te realiseren, moest aan de westzijde van de weg grond van particulieren aangekocht worden, maar die zagen dat niet zitten. Aan de andere kant ligt grond van Staatsbosbeheer en die konden wel aangekocht worden. Om te voorkomen dat er een permanente oversteek na de brug komt, is besloten de weg tot fietspad te bombarderen.

Reacties