Vrijwilligers vinden lukt wel, bestuurders stuk lastiger

De Wijk – Het wordt steeds moeilijker om bestuursleden te vinden voor sportverenigingen. Dat werd duidelijk tijdens de Dialoogbijeenkomst van de gemeenteraad over de sport. Van meerdere kanten werd opgeroepen om als verenigingen meer samen te werken. ‘Een overkoepelden samenwerking, vorm samen met elkaar een bestuur’, opperde Bouwina Harthoorn namens de stichting zwembad De Slenken.

Wat voorzitter Bé Veen van de Zuidwoldiger voetbalvereniging ZZVV betreft wordt binnen verenigingen teveel binnen het eigen clubje gedacht. ‘Er wordt niet buiten de grenzen gekeken, misschien moet je er bestuurlijk gezien iets boven zetten. Clusteren en lef hebben. Daarin kan de gemeenteraad een leidende rol vervullen door verbanden te leggen.’

In Ruinen bestaat sinds een paar jaar SportRune, maar volgens Silvia Vogelzang van judovereniging Jigoro Kano blijkt samenwerking toch wel heel lastig. ‘Volleyballers stellen andere eisen dan voetballers en judoka’s, het is niet zo van de grond gekomen als we gedacht hadden.’ Aaldert Hooijer, voorzitter van Wieler Toerclub Ruinen, opperde dat misschien vooral kleine verenigingen die het lastig hebben, de koppen bij elkaar moeten steken. ‘Voor een bestuursfunctie heb je meer tijd nodig, dat is het huidige probleem in de samenleving. Iedereen is al druk’, wist Arnoud Gengler van stichting zwembad De Slenken. Volgens Roel Jalvingh van korfbalvereniging KIOS uit Ruinerwold kunnen de gemeente en SportDrenthe zorgen voor begeleiding en cursussen. ‘De handvaten zijn er wel, alleen moet je ze met de eigen vrijwilligers kunnen gebruiken.’

Overigens is het makkelijker om vrijwilligers voor tijdelijke klusjes te vinden, al moet er wat dat betreft wel een flinke inspanning door het bestuur gedaan worden. Bij veel verenigingen, zoals Jigoro kano en de Vrederuiters in Ruinen, is het bestuur ook actief op vlakken als de oud-papieractie en de organisatie van een concours. ‘Wij draaien mee in de oud-papiercyclus, daar staat het complete bestuur op de wagen, plus twee vrijwilligers erbij’, liet Mark van de Vegte van Jigoro Kano in een filmpje weten. Jan remmelts, clubicoon van vv Zuidwolde, merkte wel treffend op dat veel vrijwilligers 65+ zijn. ‘Maar we krijgen steeds meer taken van de gemeente op ons bord en dat gaat botsen.’

Reacties