Tunnels in N375 bij Gijsselte en Berghuizen

Eerder werden al informatieavonden gehouden over de N375
Foto: Artizzl Media

Ruinen – Er komen twee tunnels in de N375 in het kader van Duurzaam veilig. De oversteken bij Gijsselte en Berghuizen worden uitgevoerd met een tunnel, geheel naar de wens van de bevolking. Met name in Ruinen werden man en macht gemobiliseerd om de provincie te bewegen de oversteek open te houden.

De oversteek bij Gijsselte is de drukste van de vijf met 1.230 verkeersbewegingen per dag. Naast de oversteek is er een fietstunneltje, die volop gebruikt wordt door scholieren die van Ruinen naar Hoogeveen fietsen. Die drukte én de verwachte verkeersdruk voor omliggende wegen bij afsluiting van ‘Gijsselte’, was voor de bewoners reden om fors in het geweer te komen.  Een succesvolle actie. In Berghuizen was de bevolking wat minder prominent aanwezig in de discussie, maar de achtergrond werd ook hier een lobby uitgevoerd.

Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018, overhandigde Hennie Kuijer nog handtekeningen vanuit Ruinen en Gijsselte aan gedeputeerde Henk Brink en wethouder Jan van ’t Zand.

Landbouwsluis

Twee andere oversteken krijgen alleen een landbouwsluis, net zoals bij de Ruinerweg bij Koekangerveld. Het gaat om de Defensieweg en de Slagenweg. Met de te treffen maatregelen zijn wethouder Mirjam Pauwels en gedeputeerde Henk Brink ervan overtuigd dat de N375 duurzaam veilig wordt gemaakt.

De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken al langere tijd samen aan het veiliger maken van de N375 tussen Pesse en Meppel. Eén van de maatregelen om dit te bereiken, is de aanpak van de gelijkvloerse oversteken op de N375. In 2017 en 2018 hebben de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden gezamenlijk de omgeving bevraagd met als doel de belangen van het gebruik van de gelijkvloerse oversteken inzichtelijk te maken. Er zijn onder andere werkgroepen gevormd en er zijn informatieavonden voor alle belanghebbenden georganiseerd. De adviezen, wensen, handtekeningacties en opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in haalbare oplossingen. De wensen van de meerderheid van de betrokkenen zijn door de provincie en de gemeente overgenomen.

Reacties