Gouden PvdA-speld voor Bert Damming

Foto: PvdA De Wolden

Zuidwolde – Het begin van het politieke seizoen werd door de PvdA in De Wolden aangegrepen om Bert Damming te huldigen. Hij is 50 jaar lid van de partij en kreeg tijdens de ledenbarbecue een speciaal speldje opgespeld door voorzitter Tess Doldersum.

In 1968, op zijn 21e, werd Bert Damming al lid van de PvdA. ‘We hebben eens wat rondgevraagd welke trefwoorden op jou van toepassing zijn. De rode lijn in de reacties: integer, betrokken en loyaal. Maar ook toegankelijk en een enorme dossierkennis komen we vaak tegen. Die eigenschappen maakten jou tot een geliefde wethouder in De Wijk en later De Wolden, zowel binnen als buiten het gemeentehuis’, aldus Doldersum.

Indrukwekkend

Volgens de voorzitter is het ‘track-record’ als wethouder – een functie die Damming tussen 1986 en 2010, na vele jaren als afdelingsvoorzitter in de Wijk de partij te hebben gediend, met verve vervulde – indrukwekkend. ‘Dat heeft er mede toe geleid dat onze gemeente staat waar hij nu staat. Zeker daar waar het gaat om de sociale voorzieningen, het onderwijs, en sport- en cultuurbeleid: PvdA-thema´s bij uitstek. Dat zijn verdiensten die niet Gemeentebelangen, maar de PvdA, en in grote mate jij als het boegbeeld van onze partij in de afgelopen jaren, op zijn borst mag spelden’, benadrukte Tess Doldersum.

Generaties

Na zijn vertrek als wethouder heeft Damming zich binnen het gewest Drenthe en de landelijke partij als adviseur ingezet om nieuwe generaties bestuurders en volksvertegenwoordigers op weg te helpen om onze samenleving eerlijker en sterker te maken. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar was de inwoner van Koekange lijstduwer. Het bestuur vroeg Damming om een motivatie waarom hij juist voor de PvdA als lijstduwer wilde optreden. ‘In een samenleving waarin het recht van de sterksten vaak zegeviert, wil ik me inzetten voor de mensen die daar de nadelen van ondervinden’, was zijn reactie. Volgens Doldersum vormt dat eigenlijk de kern van de sociaaldemocratische boodschap. ‘Dat is een boodschap die ook in de 21e eeuw, misschien nog meer dan in de afgelopen decennia, door moet blijven klinken om de kloof tussen arm en rijk, “have en have-nots” te verkleinen, en om iedereen een eerlijke kans te bieden op bestaanszekerheid: een zeker loon, een betaalbare plek om thuis te komen en zeker zijn van toegankelijke zorg en goed onderwijs dat kansen biedt voor een betere toekomst. Dat is denk ik de kern van onze boodschap, een boodschap die jij de afgelopen halve eeuw met zoveel energie en passie hebt uitgedragen.’  

Als blijvende blijk van waardering voor zijn verdiensten en trouw aan de partij, mocht Tess Doldersum de jubilaris namens PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar de gouden jubileumspeld van de PvdA opspelden.

Reacties